LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Kultūros centrų premija 2023

 

KULTŪROS CENTRŲ PREMIJA 2023

Už mėgėjų meno ir dainų švenčių tradicijų puoselėjimą ir sklaidą, už etninės kultūros bei nematerialaus kultūros paveldo populiarinimą

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ETNOKULTŪROS CENTRAS

 

Klaipėdos etnokultūros centras jau daugiau kaip tris dešimtmečius nuosekliai dirba siekdamas supažindinti miestiečius bei miesto svečius su Mažosios Lietuvos etnografinio regiono unikalia istorija, tradicijomis bei papročiais, pristatydamas Lietuvos nematerialųjį kultūros paveldą bei UNESCO saugomas pasaulio nematerialaus kultūros paveldo vertybes.nokultūros centras mieste ir Klaipėdos krašte tapo reikšmingu etninės kultūros sklaidos centru: renginių įvairove ir prieinamumu sudomina jos nepažįstančius, susidomėjusiems atskleidžia etninės kultūros daugiasluoksniškumą, padeda joje rasti savo tapatybę, nuolat besidomintiems tenkina poreikį pažinti giluminius etninės kultūros sluoksnius.

Per pastaruosius penkerius metus Klaipėdos etnocentro iniciatyva bendradarbiaujant su Klaipėdos universitetu parengtos ir į Nacionalinį sąvadą įtrauktos keturios Mažosios Lietuvos etnografinio regiono nematerialaus kultūros paveldo vertybių bylos – „Mažosios Lietuvos delmonas“, „Lietuvininkų dainavimo tradicija“, „Mažosios Lietuvos muzikavimo tradicija“, „Šiupinio šventė“. Etnokultūros centras nuolat rūpinasi šių vertybių išsaugojimu, sklaida, organizuoja jų pristatymui skirtus renginius, projektus.

Organizuodamas didžiąsias kalendorines šventes – Užgavėnes, Atvelykį, Jonines – centras nuolat ieško naujų formų ir išraiškų tradiciniams elementams pristatyti, tai nelieka nepastebėta, renginiai sutraukia tūkstančius klaipėdiečių ir miesto svečių.

Kas antrus metus Klaipėdoje šurmuliuoja Etnokultūros centro rengiamas analogo Lietuvoje ir Europoje neturintis tarptautinis nematerialaus kultūros paveldo festivalis „Lauksnos“, pristatantis UNESCO saugomo nematerialaus kultūros paveldo žodinės ir muzikinės kultūros, unikalaus liaudies meno pavyzdžius. Festivalyje įvairiomis formomis pristatomos vertybės įtrauktos į UNESCO apsaugos konvencija reglamentuotus sąrašus bei nacionalinius kitų šalių nematerialaus kultūros paveldo sąvadus. Nuo 2017 m. kas antrus metus organizuojamo festivalio renginiuose – koncertuose, teatro pasirodymuose, edukacijose, parodose, diskusijose, amatų pristatymuose – kasmet sulaukiama per 24 tūkst. žiūrovų, kurie turi galimybę iš arti pažinti tradicinę įvairių pasaulio šalių kultūrą. Festivaliui suteiktas Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos patronažas.

Centre laukiami įvairaus amžiaus ir socialinių grupių lankytojai, jame organizuojamos veiklos skirtos ir patiems mažiausiems – lopšinės ir žaidinimai besilaukiančioms ir mamoms su mažyliais,  įvairios dirbtuvės ir užsiėmimai mokyklinio amžiaus vaikams bei klubai (tradicinių šokių, dainavimo studijos, tradicinių rankdarbių kursai) jaunimui, suaugusiems bei senjorams.

Nuo 2016 m. Klaipėdos senamiesčio Meno kiemo dirbtuvėse vykdomos tęstinio projekto „Mažosios Lietuvos amatystė“ veiklos: veikia atviros amatų dirbtuvės, Delmonų ir Audimo galerijos, kuriose eksponuojami Mažosios Lietuvos tautiniai kostiumai, jų dalys, nuolat demonstruojami siuvinėjimo bei audimo amatai.

Kas antri metai rengiama regioninė vaikų ir jaunimo etnokultūrinė kūrybinė stovykla „Vėlungis“: etnomuzikavimo meistriškumo kursai vaikams ir jaunimui, tradicinių šokių, amatų mokymai, regiono pažinimas keliaujant, susitinkant su įdomiais krašto žmonėmis.

Įstaigoje veikiantys pirmos – aukščiausiosios mėgėjų meno – kategorijos folkloro ansambliai „Alka“, „Alkiukai“, „Kuršių ainiai“, „Kuršiukai“, tradicinės instrumentinės muzikos ansamblis „Senoliai“ savo inovatyvia, įtraukia veikla buria folkloro mėgėjų bendruomenę mieste, aukščiausiu lygiu reprezentuoja Mažosios Lietuvos tradicijas Klaipėdoje, Lietuvoje ir už jos ribų. Klaipėdos etnokultūros centro kolektyvai vieni pirmųjų Lietuvoje pradėjo rengti ir pristatyti teatralizuotas tradicijų pristatymo programas, tai neliko nepastebėta – visi kolektyvai yra įvertinti aukščiausiu mėgėjų meno apdovanojimu „Aukso paukšte“.

Folkloro ansamblių „Kuršiukai“, „Alkiukai“ meno vadovų parengti jaunieji atlikėjai nuolat tampa Lietuvos vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – konkurso „Tramtatulis“ laureatais bei diplomantais. Bendradarbiaujant su LNKC įrašyta ir išleista instrumentinių kūrinių plokštelė „Mažosios Lietuvos tradicinė muzika“, ansamblių įrašų albumai.

2023 m. Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centras dėl nuoseklios ir aktyvios veiklos pelnė Kultūros centrų premiją „Už mėgėjų meno ir dainų švenčių tradicijų puoselėjimą ir sklaidą, etninės kultūros ir nematerialaus kultūros paveldo populiarinimą“

 

   

 

Už kūrybingą, novatorišką veiklą, skatinančią kultūrinės raiškos įvairovę, už profesionaliojo meno kūrimą ir sklaidą

KIRTIMŲ KULTŪROS CENTRAS

 

Kirtimų kultūros centras – tai netradicinis kultūros centras, įsikūręs kultūrai pristatyti neįprastoje vietoje – industriniame Kirtimų rajone Vilniuje. Čia rengiami nišiniai garso meno ir muzikos koncertai, kino seansai, parodos, tarpdisciplininės edukacijos vaikams ir suaugusiesiems, socialinės integracijos projektai. Kirtimų kultūros centrui, orientuotam į profesionaliosios kūrybos pristatymą Lietuvoje ir užsienyje, mėgėjų meno kolektyvų veiklą, būdingas tarpdiscipliniškumas, eksperimentavimas, platus požiūris į meno ir kultūros procesus.

Kirtimų kultūros centro steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.

2023 m. Kirtimų kultūros centrui skirta Kultūros centrų premija „Už kūrybingą, novatorišką veiklą, skatinančią kultūrinės raiškos įvairovę, už profesionaliojo meno kūrimą ir sklaidą“.


   
   

 

Už vietos ar regiono kultūrinio identiteto, tautinės savimonės stiprinimą, istorinės atminties aktualizavimą

ROKIŠKIO KULTŪROS CENTRAS

 

Rokiškio kultūros centras savo veikla puoselėja kultūrinį identitetą ir savo krašto savitumą.

Aktualizuoti bei kūrybinėms iniciatyvoms pritaikyti ryškių asmenybių istorijas, kultūros paveldą, pritraukti kultūrinio turizmo dalyvius per kultūros ir meno veiklas – būtent šiais aspektais grindžiama pastarųjų metų Rokiškio kultūros centro veikla.

Nuosekliai plėtojantis kultūrines, menines, edukacines ir informacines veiklas, organizuojantis laisvalaikio programas, puoselėjantis etninę kultūrą, mėgėjų meną, įgyvendinantis kultūros ir meno projektus, profesionaliojo meno sklaidą bei keliantis iššūkius atrasti inovatyvius kultūros paslaugų metodus, užmezgantis naujas partnerystes bei pritraukiantis naujas auditorijas – toks šiandien yra Rokiškio kultūros centras.

Kryptingas veiklos pasirinkimas keičia ir vidinę kolektyvo organizaciją, skatina kūrybiškumą – tai ypač išryškėjo 2019 m. Rokiškiui tapus Lietuvos kultūros sostine. Kiekvienas 2019-ųjų mėnuo kvietė miestelėnus ir svečius pažinti įvairias kultūros sritis – teatro, šokio, muziejininkystės, dailės, etnokultūros, vizualiųjų menų, dvarų kultūros, muzikos ir literatūros. Visas projekto veiklas koordinavo Rokiškio kultūros centras.

Puoselėdamas teatrines tradicijas ir kolektyvo kūrybiškumą, Rokiškio kultūros centras pastaruosius penkerius metus vykdė pačias įvairiausias veiklas: nuo teatralizuoto edukacinio maršruto „Pirmojo lietuviško slapto vaidinimo paslapčių takais“ 2019 m. iki teatralizuotos ekskursijos „Sofija ir Imperatorius“ bei tradicinio, be pertraukų keturis dešimtmečius gyvuojančio profesionalių teatrų festivalio „Vaidiname žemdirbiams“ 2024 m. virsmo.

2023 m. Kirtimų kultūros centrui skirta Kultūros centrų premija „Už vietos ar regiono kultūrinio identiteto, tautinės savimonės stiprinimą, istorinės atminties aktualizavimą“.