LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Choreografijos kolektyvai. Aukso paukštė 2019

Nominacija „Geriausia liaudiškų šokių studija ir vadovas“

Laureatas

Šiaulių Dainų progimnazijos liaudiškų šokių studija „Šermukšnėlė“. Vadovė Indrė Šerpytienė

 

2005 m. Indrė Šerpytienė Šiaulių Dainų progimnazijoje subūrė vaikų liaudiškų šokių studiją „Šermukšnėlė“. Tariant šį pavadinimą vaizduotėje iškyla medelis ryškiomis rūgštokomis uogomis. Taip galima įvardyti ir „Šermukšnėlės“ kolektyvo veiklą, kupiną ne tik koncertų, žiūrovams dovanojamų šypsenų, turiningo laisvalaikio, bet ir varginančių repeticijų. Bet, kaip sako liaudies patarlė, – sunku mokymuose – lengva mūšyje.

Šiais metais „Šermukšnėlė“ mini penkiolikos metų kūrybinės veiklos sukaktį. Per visus metus išleista ne viena šokėjų karta, pašokta ne viena dešimtis šokių, dalyvauta daugelyje koncertų, Lietuvos dainų šventėse, festivaliuose, lietuviškas šokis pristatytas užsienio šalyse. Prasmingas šokėjų laisvalaikis susipynė su nuosekliu darbu ir šiandien „Šermukšnėlė“ didžiuojasi garbingais konkursų laimėjimais. 2012 m. Lietuvos vaikų ir moksleivių liaudiškų šokių grupių, ansamblių ir šokių studijų konkursiniame festivalyje „Aguonėlė“ nacionaliniame ture jaunių grupė laimėjo I laipsnio diplomą; 2016 m. šokių studijų kategorijoje – II laipsnio diplomą ir „Artistiškiausios šokių grupės“ nominaciją; 2019 m. šokių studijų kategorijoje – I laipsnio diplomą, nominacijas „Artistiškiausia konkurso grupė“ ir „Už artistiškiausiai atliktą šokį“. 2016 m. Lietuvos Šiaurės krašto vaikų ir moksleivių liaudiškų šokių konkursiniame festivalyje „Pašokdinsiu vidury ratelio“ kolektyvas pelnė I laipsnio diplomą jaunių, II laipsnio – jaunuolių kategorijose. 2017 m. Lietuvos Šiaurės krašto suaugusiųjų liaudiškų šokių konkursiniame festivalyje „Suk, suk ratelį!“ jaunimo grupė iškovojo I laipsnio, 2019 m. – II laipsnio diplomus. 2017 m. vykusiame Lietuvos suaugusiųjų liaudiškų šokių grupių konkurse „Pora už poros“ jaunimo grupė laimėjo I laipsnio diplomą.

„Šermukšnėlė“ koncertavo Lenkijoje, Estijoje, Gruzijoje, Čekijoje.

Gražia tradicija tapo kasmečiai koncertai „Rieda, sukas metų ratai“, „Supynėm šokių pynę“. Šiuo metu studijoje šoka per 100 įvairaus amžiaus moksleivių. 2016 m. „Šermukšnėlei“ suteikta I meninio pajėgumo kategorija.

 

Indrė Šerpytienė (g. 1978 m. Šiauliuose) dvylika metų šoko Šiaulių statybininkų kultūros namų (dabar Šiaulių kultūros centras) vaikų ir moksleivių liaudiškų šokių ansamblyje „Želmenėliai“. Pirmoji ir vienintelė Indrės šokių mokytoja, ansamblio meno vadovė – Aleksandra Aldona Masėnienė.

2000 m. baigė Šiaulių universiteto Pedagogikos fakultetą ir įgijo socialinių mokslų, pradinių klasių mokytojo ir nepamokinės meninės veiklos organizatoriaus kvalifikaciją. Studijuodama ir baigusi universitetą aštuonerius metus dirbo „Želmenėliuose“. 2004 m. subūrė vaikų liaudiškų šokių grupę, kuri netrukus išaugo į Šiaulių Dainų progimnazijos vaikų liaudiškų šokių studiją „Šermukšnėlė“. 2009 m. – vyresniųjų liaudiškų šokių grupę „Šermukšnis“.

I. Šerpytienė – nuolatinė Lietuvos dainų švenčių Šokių dienos baletmeisterių asistentė, jos įniciatyva nuo 2009 m. kasmet Šiauliuose organizuojamas šeimų festivalis „Supynėm šokių pynę“.

Vadovės kredo: kai užsidaro durys – atsiveria langai!


 

Nominacija „Geriausia liaudiškų šokių grupė ir vadovas“

 

Laureatas 

Šiaulių kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Vajaunas“. Vadovas Romualdas Laugalis

Šokių grupę „Vajaunas“ 2003 m. subūrė choreografas ir dabartinis vadovas Romualdas Laugalis. Tiksliau, į grupę susibūrė tuo metu Romualdo vadovaujamų Šiaulių Didždvario gimnazijos vaikų šokėjų tėveliai. Jau tais pačiais metais šokėjai dalyvavo folkloro kolektyvų konkurse Didžiojoje Britanijoje, Velse, ir tarp kelių dešimčių dalyvių pelnė 7 vietą. Tokią mažą patirtį turintiems šokėjams tai buvo didelis iššūkis ir labai garbingas laimėjimas.

Šiuo metu šokių grupę sudaro 12 porų šokėjų. „Vajauno“ šokėjai noriai dalyvauja suaugusiųjų liaudiškų šokių konkursuose – čia išbando savo jėgas, kartu patirties mokosi iš kitų šokėjų ir kaskart siekia aukštesnių rezultatų. Per savo veiklos laikotarpį kolektyvas pasiekė reikšmingų laimėjimų: 2017 m. respublikiniame suaugusiųjų liaudiškų šokių kolektyvų konkurse „Pora už poros“ tarp šalies miestų šokių grupių pelnyta pirma vieta, 2018 m. respublikiniame vyresniųjų liaudiškų šokių konkursiniame sambūryje „Iš aplinkui“ laimėta taip pat pirma vieta, 2017 m. ir 2019 m. Lietuvos Šiaurės krašto suaugusiųjų liaudiškų šokių konkursiniame festivalyje „Suk, suk ratelį!“ iškovotas laureato vardas.

2017 m. grupei pagal meninį lygį, veiklą ir pasiektus rezultatus suteikta I mėgėjų meno kolektyvo kategorija.Su savo koncertinėmis programomis aplankyti tarptautiniai festivaliai Didžiojoje Britanijoje, Portugalijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Ispanijoje, Olandijoje, Nepale ir Tailande. 

 

Romualdas Laugalis (g. 1956 Kėdainiuose) – 1981 m. baigė Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetus (dabar Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakulteto Šokio katedra) ir įgijo baletmeisterio-pedagogo specialybę, choreografo specializaciją. Nuo pat pirmųjų studijų baigimo metų dirba Šiauliuose, yra mokytojas ekspertas, Šiaulių apskrities choreografijos žanro kolektyvų ekspertas konsultantas. Nuo 1983 m. dirba Šiaulių Didždvario gimnazijoje. Tais pačiais metais Romualdo ir jo žmonos Violetos iniciatyva šioje gimnazijoje įkurtos  pirmosios choreografinės klasės Lietuvoje.

Be „Vajauno“, dar vadovauja per 300 moksleivių buriančiai Didždvario gimnazijos ir Jovaro progimnazijos vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių studijai „Šėltinis“ – 2008 m. „Aukso paukštės“ laureatei.

R. Laugalis – 2014 m. Lietuvos dainų šventės Šokių dienos vyr. baletmeisteris, 2018 m. – baletmeisteris, nuolatinis baletmeisterių asistentas, sceninio šokio vaikams „Artojėliai“ autorius.

1995 m. R. Laugaliui už gerą darbą suteiktas Lietuvos meno saviveiklos žymūno vardas, 2000 m. – Šiaulių miesto metų mokytojo vardas, 2017 m. – Šiaulių miesto garbės piliečio vardas.

Vadovo kredo: svarbiausia, kad žmogus geras būtų ir karo nebūtų.

Vadovo kūrybos principai ir tikslai – dirbti gerai, suburti kuo daugiau šokančių žmonių, dorai gyventi ir to mokyti kitus.