LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Choreografijos kolktyvai 2020

Nominacija „Geriausias liaudiškų šokių ansamblis ir vadovas“

Laureatas

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto liaudiškų šokių ansamblis „Ave Vita“

Meno vadovė Goda Puleikytė, choreografas Kazimieras Kondratavičius, liaudies instrumentų orkestro vadovas Gintaras Vilčiauskas, vokalinės grupės vadovė Rasa Kazakevičienė, koncertmeisteris Ričardas Monkevičius

1946 m. įkurtas liaudiškų šokių ansamblis „Ave Vita“ iki šiol kupinas jaunatviškos energijos, studentiško kūrybiškumo, jungiantis liaudies muziką, šokį ir dainą. Ansamblį sudaro dvi grupės šokėjų, vokalinė grupė ir liaudies instrumentų orkestras. Ansamblyje šoka, groja ir dainuoja daugiau nei 100 ne tik talentingų, bet ir sunkius LSMU biomedicinos mokslus kremtančių studentų. Baigę studijas jie pasklis po visą Lietuvą ir toliau skleis ansamblyje įgytą patirtį, pagarbą tradicinės kultūros vertybėms. Kasmet į kolektyvo veiklą ansambliečiai kviečia ir įtraukia nemažą būrį naujų narių.

„Ave Vita“ šiemet minės veiklos 75-metį. Pirmoji ansamblio vadovė – Valė Krisiukėnaitė-Glinskienė. Vėliau ansamblį puoselėjo ir ugdė meno vadovai Algis Bukauskas, Jonas Danys, Algis Jurgelevičius, Anatolijus Gražulis, nuo 1987 m. ansambliui vadovavo Kazimieras Kondratavičius. 2018 m. meno vadovo pareigas perėmė jauna choreografė Goda Puleikytė. Nuo 2011 m. instrumentinei grupei vadovauja Gintaras Vilčiauskas, nuo 2013 m. ansamblio vokalinei grupei – Rasa Kazakevičienė, nuo 2004 m. ansamblio koncertmeisteris Ričardas Monkevičius.

 

 

 

 

Rasa Kazakevičienė

 

 

 

 

 

 

 

 

Per savo veiklos metus ansamblis nepraleido nė vieno Baltijos šalių studentų dainų ir šokių festivalio „Gaudeamus“, yra nuolatinis Kauno ir Lietuvos dainų švenčių dalyvis (ansambliečius galima išvysti net dviejose šventės programose: Šokių dienos ir Ansamblių vakaro). „Ave Vitos“ repertuaras kiekvienais metais atnaujinamas, akademinei ir miesto visuomenei pristatomos teatralizuotos programos, rengiamos liaudiškų šokių vakaronės ir mokymai. Vienas iš ansamblio nuopelnų – jau kone 30 metų gyvuojantis tradicinis, lietuvių liaudies meną puoselėjantis Kauno aukštųjų mokyklų liaudiškų ansamblių festivalis „Ei, studente, sukis vėju!“, inicijuotas ilgamečio ansamblio meno vadovo Kazimiero Kondratavičiaus. Kolektyvas aktyviai dalyvauja ir kitų miestų šventėse, dažnai pasirodo Klaipėdos renginiuose, šalies studentų liaudiškos muzikos festivalyje „Linksminkimos“ Vilniuje, prisideda prie iškiliausių Lietuvos choreografų jubiliejų minėjimo, neatsisako dalyvauti ir mažesnių Lietuvos gyvenviečių koncertuose. 2019 m. ansamblis dalyvavo respublikiniame liaudiškų šokių ansamblių konkurse „Kadagys“ ir tapo akademinio jaunimo šokių ansamblių grupės laureatu.

„Ave Vita“ niekada nepamiršta, kokiam universitetui atstovauja, todėl ansambliečių pasirodymai dažnai džiugina Lietuvos medikų konferencijų, įvairių LSMU fakultetų pirmakursių stovyklų dalyvius. Neretai ansamblis lietuviškų šokių pamoko ir universitete studijuojančius užsienio studentus. Unikali ansamblio ir dainininko, visuomenininko Jurgio Didžiulio draugystė, kurios dėka gimė daina „Supakuoti instrumentai“, sudalyvauta eisenose, skatinančiose ieškoti tautinės ypatybės ir didžiuotis savo turimu ir kuriamu tautiniu menu. Lietuvių liaudies šokius „Ave Vitos“ šokėjai populiarina akcijose „Visa Lietuva šoka“, „Laimės dienos“ ir kt. Ansambliečius dažnai galima sutikti ir įvairiuose bėgimuose – spalvingajame „Color Run“ ar skirtame sergantiesiems onkologinėmis ligomis paremti.

Jaunatviškas, kūrybingas studentų kolektyvas kasmet stengiasi surengti bent vieną kelionę į užsienį. Ansamblis koncertavo įvairiuose tarptautiniuose festivaliuose ir dainų šventėse Lenkijoje, Vokietijoje, Danijoje, Čekijoje, Slovakijoje, Portugalijoje, Olandijoje, Belgijoje, Turkijoje, Italijoje, Prancūzijoje, Kroatijoje, JAV, Ispanijoje, Juodkalnijoje.

2006 m. ansamblis apdovanotas „Aukso paukšte“.

Ansamblis „Ave Vita“ – tai didelė, graži šeima, kuri kartu leidžia laisvalaikį, pluša repeticijose. Čia gimsta draugystė visam gyvenimui, o per ilgą kolektyvo gyvavimo laiką sukurta ne viena šeima. Kiekvienas ansamblio narys jaučiasi atsakingas, prisidėdamas prie lietuvių tautinio šokio, dainos ir muzikos meno išsaugojimo.

 

     
Gintaras Vilčiauskas  Kazimieras Kondratavičius Ričardas Monkevičius    
 

Nominacija „Geriausia liaudiškų šokių grupė ir vadovas“

Laureatas

Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro jaunimo liaudiškų šokių grupė „Gaja“, vadovė Birutė Viktoravičiūtė  

Jaunimo liaudiškų šokių grupės „Gaja“ šokėjus nuo pat mažens užsiaugino ir liaudiško šokio meno subtilybių moko choreografė Birutė Viktoravičiūtė. Šiems šokėjams pirmoji Lietuvos dainų šventė buvo 2014 m., tuomet jie atstovavo jaunučių amžiaus grupei. Naujojoje Akmenėje daugelis vaikų pažintį su šokiu užmezga nuo mažens, vos 6 metukų – juos į savo vadovaujamus įvairaus amžiaus vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių būrelius kultūros centre sukviečia Birutė. Vadovės džiaugsmui daug vaikų savo laisvalaikį susieja su šokiu, kas keleri metai vis persigrupuodami į vyresnio amžiaus šokėjų grupę. Jaunimo šokėjų grupė savo vardo neturėjo. Kai 2019 m. ją pakvietė į Šilutėje vyksiantį festivalį, ji vienintelė iš visų dalyvių buvo bevardė. Išvakarėse šokėjai pasijuto nesmagiai. Prasidėjo tarpusavio susirašinėjimai, diskusijos, vardo siūlymai. Stebuklingas gaivusis gėrimas „Gaja“, kurį itin mėgo vienas grupės šokėjų, tapo išganinga idėja pasivadinti šiuo vardu, visiems patiko interneto platybėse surasta reikšmė: Gaja – senovės graikų deivė Žemė motina, dievų promotė, išminties globėja, likimo bei jo paslapčių žinovė. Taip Šilutėje prisistatyta naujuoju vardu „Gaja“.

2019-ieji „Gajos“ šokėjams buvo aktyvūs koncertine ir konkursine veikla. IV respublikiniame konkursiniame šokių festivalyje „Gintarinė žiemužė“ Nidoje kolektyvas pelnė net du įvertinimus – pirmą vietą ir Didįjį prizą, Jūrmalos tarptautiniame šokių festivalyje „Baltic Amber Jurmala“ – Didįjį prizą, respublikiniame ugdymo įstaigų ir kultūros centrų liaudiškų šokių kolektyvų konkursiniame festivalyje „Jievaro tiltu“ Šakiuose – pirmą vietą ir piniginę premiją, Lietuvos Šiaurės krašto suaugusiųjų liaudiškų šokių kolektyvų konkursiniame festivalyje „Suk, suk ratelį“ Kuršėnuose iškovotas garbingas laureato vardas, pereinamasis prizas ir konkurso piniginė premija, Lietuvos vaikų ir moksleivių liaudiškų šokių grupių, ansamblių, šokio studijų konkursinio festivalio „Aguonėlė“ respublikiniame ture Prienuose – pirma vieta.

„Nuoširdžiai džiaugiuosi, kad mūsų mieste yra mylinčių liaudišką šokį, puoselėjančių lietuviškas tradicijas, prijaučiančių ir palaikančių mūsų veiklą. Ne paslaptis, kad visur ir visada suspėja atsakingi, gabūs, kryptingai planuojantys savo veiklas jaunuoliai. Tokie yra mano „Gajos“ šokėjai“, – didžiuojasi savo ugdytiniais vadovė, choreografė B. Viktoravičiūtė.

Šokėjų kredo: „Esame ten, kur mūsų laukia“.

 

 

  Birutė Viktoravičiūtė (g. 1959 m. Naujojoje Akmenėje) 1987 m. baigė Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetus (dabar Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakultetas) ir įgijo kultūros ir švietimo darbuotojo, baletmeisterio pedagogo kvalifikaciją. Nuo 1986 m. dirba Akmenės rajono savivaldybės kultūros centre. Čia subūrė jaunučių, jaunių, jaunuolių, jaunimo ir merginų liaudiškų šokių grupes, kurios sėkmingai dalyvauja įvairiuose šokių kolektyvų konkursuose. Be vaikų ir jaunimo kolektyvų, vadovauja vyresniųjų šokių grupei „Alsa“ ir senjorų šokėjams „Bočeliai“. Jos iniciatyva nuo 2006 m. Akmenės rajone vyksta jaunimo liaudiškų šokių kolektyvų festivalis „Šokių siautulys“, nuo 2008 m. – vyresniųjų ir senjorų šokių kolektyvų sambūrį „Mes – visada jauni“. 2001 m. B. Viktoravičiūtė ir jos vadovaujama merginų liaudiškų šokių grupė tapo „Aukso paukštės“ nominacijos „Geriausia vaikų ir moksleivių šokių grupė ir vadovas“ laureate.

B. Viktoravičiūtė – 2007 m., 2009 m. ir 2018 m. Lietuvos dainų švenčių Šokių dienos baletmeisterė, nuo 1987 m. – visų Akmenės rajoninių meno švenčių „Žemaitiškas smuikelis“ ir „Akmenės smuikelis“ baletmeisterė, sceninio šokio „Siuntė Marę į Žagarę“ autorė. Už gerą darbą apdovanota Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, Šiaulių apskrities, Akmenės rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir švietimo skyriaus padėkos raštais, 2010 m. tapo rajoninio laikraščio „Vienybė“ redakcijos inicijuotų Metų ryškiausių asmenybių nominacijos „Gyvenimo sukūryje“ laureate.

Vadovės kredo: „Šokantis žmogus – sveikas žmogus, šokantis žmogus – tolerantiškas žmogus, šokantis žmogus – žodžio žmogus“.