LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Choreografijos kolektyvai - Aukso paukštė 2022

Nominacija „Geriausia liaudiškų šokių studija ir vadovas"

Laureatas

Maeikių choreografijos mokyklos vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių studija „Kauškutis“.
Meno vadovė Jolanta Tendienė, vadovai Ramunė Zelbienė, Olga Gross, Danguolė Dapšytė, Eglė Vitkauskienė, Marius Naruta

Vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių studiją „Kauškutis“ 1988 m. įkūrė mokytoja-ekspertė Jolanta Tendienė. Šiuo metu kolektyvas vienija per du šimtus 5–18 m. amžiaus Mažeikių rajono choreografijos mokyklos mokinių.

Kasmet kovo 11-ąją kolektyvas mažeikiškiams dovanoja vis naujas temines choreografines programas, kuriose šokių raštais susipina tautos išmintis ir istorinė atmintis. Kūrybos skrynioje jų jau trisdešimt penkios. Trys iš jų nufilmuotos LRT televizijos, o iš jų pavadinimų, kaip iš delionės gabaliukų, šokėjai sudėliojo „Kauškučio“ paveikslą: „Pakylėti saulės šviesos, drąsinami vadovų kūrybinės išmonės ir globojami tėvų meilės „su vyturiu kilome“, „lino keliu“ ėjome, „bangų nešami“ „sukome savo ratą“, supratę, kad „esame pasaulio dalis“, džiaugėmės, kad „mūsų medyje paukščiai čiulbėjo“, ne kartą grįžome į „vaikystės kiemą“, kol kūrybinių metų tėkmėje „gimtosios žemės atsirėmę“ kiekvienas supratome, kad „einame savo keliu“.

„Kauškutis“ – Lietuvos dainų švenčių, įvairių šalies ir tarptautinių konkursų dalyvis ir laureatas. Kolektyvas lietuvišką šokį pristatė įvairiuose tarptautiniuose festivaliuose Baltijos šalyse, Lenkijoje, Baltarusijoje, Bulgarijoje, Makedonijoje, Prancūzijoje, Vengrijoje, Vokietijoje, Belgijoje, Slovakijoje, Ispanijoje, Italijoje, Portugalijoje, Kipre, Turkijoje, Kanadoje, Graikijoje, Serbijoje.

2010 m. už aktyvią veiklą, aukšto meninio lygio choreografiją, sėkmingą dalyvavimą svarbiausiuose šalies renginiuose, konkursuose ir festivaliuose pelnytas prizines vietas „Kauškutis“ apdovanotas „Aukso paukšte“. Kolektyvas – 2016 m., 2019 m., 2022 m. Lietuvos vaikų ir moksleivių liaudiškų šokių konkurso „Aguonėlė“ laureatas.  

„Kauškučio“ iniciatyva kas ketveri metai Mažeikiuose rengiamas tarptautinis festivalis „Sukauškiekem, sutrepsiekem“, į kurį kviečiami šokėjai, muzikantai, dainininkai iš įvairių pasaulio šalių. Festivalyje jau svečiavosi kolektyvai iš Gruzijos, Armėnijos, Lenkijos, Izraelio, Italijos, Turkijos, Latvijos, Estijos.

Mėgstami ir laukiami kasmet gruodį „Kauškučio“ rengiami draugų susitikimai-koncertai. Tai puiki proga mažeikiškiams pažinti skirtingų šalies regionų kolektyvus, jų šokių specifiką, pasimokyti vieniems iš kitų.

2022 m. birželio 1 d. liaudiškų šokių studijos „Kauškutis“ iniciatyva Mažeikiuose surengtas pirmasis moksleivių liaudiškų šokių kolektyvų festivalis „Vaikystės glėby“, sukvietęs per tūkstantį dalyvių iš visos Lietuvos ir Punsko (Lenkija).

 

Jolanta Tendienė (g.1961 m. Marijampolėje) – choreografijos mokytoja-ekspertė. 1979–1984 m. studijavo Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetų Teatrinio meno fakulteto Choreografijos katedroje ir įgijo kultūros-švietimo darbuotojo choreografo-baletmeisterio specialybę. Nuo1983 m. vadovauja Mažeikių choreografijos mokyklai.

1994 m. už kultūrinį ir pedagoginį darbą apdovanota LR kultūros ir švietimo ministerijos choreografijos premija. 2004 m. išrinkta krašto kultūros premijos laureate,2007 m. – Metų mažeikiete. 2012 m. apdovanota Mažeikių rajono savivaldybės nominacija „Kultūros ambasadorius“. 2019 m. už ilgametę ir aktyvią veiklą, bendražmogiškų vertybių puoselėjimą, bendruomenės telkimą ir nuopelnus kultūros ir švietimo srityse suteiktas Mažeikių rajono savivaldybės Garbės piliečio vardas. 2012 m., 2016 m., 2021 m. Lietuvos moksleivių dainų švenčių, 2018 m., 2024 m. Lietuvos dainų švenčių Šokių dienos kūrybinės grupės narė, baletmeisterė.

 

Nominacija

Geriausia liaudiškų šokių grupė ir vadovas

Laureatas

Kauno rajono Garliavos sporto ir kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Ąžuolas“, vadovė Zita Vaškelienė

 

Choreografės Zitos Vaškelienės iniciatyva 2003 m. Garliavos kultūros centre suburta vyresniųjų liaudiškų šokių grupė. Po mėnesio šokėjams jau teko koncertuoti. Tai buvo kolektyvo krikštas. Pirmas šokis, pateiktas publikos teismui, vadinosi „Pasodinom ąžuolą“ (Juozo Gudavičiaus choreografija), tad kolektyvas pavadintas „Ąžuolo“ vardu. Šiuo metu jame šoka 36 šokėjai. Tai draugiškas, darbštus, šokį mėgstantis, visur ir visada kokybės siekiantis, bendrauti norintis kolektyvas. „Ąžuolo“ šokėjai – aktyvūs Lietuvos dainų švenčių, Kauno rajono ir Kauno miesto renginių, festivalių dalyviai, mielai koncertuojatys ir kituose miestuose bei rajonuose.

Kolektyvas dalyvavo kapelų šventėje „Grok, Jurgeli“ Kaune, festivaliuose „Žiežmarių kviestinis“ Žiežmariuose, „Gudobelės žiedas“ Rumšiškėse, „Pasodinsim ąžuolą“ Kaune, „Ringio ringis“ Prienuose, „Linksminkimus“ Jurbarke, „Visi į Žemaitiją“ Plungėje, „Šokim trypkim, linksmi būkim“ Gargžduose, „Šoki, trypki“ Kaune, „Raitakojis“ Punske (Lenkija), „Subatos vakarėlis“ Seinuose (Lenkija) ir kt.

Nuo 2005 m. kolektyvo iniciatyva Garliavoje kasmet rengiamas vyresniųjų liaudiškų šokių festivalis „Atidarykim vartelius“, į kurį kviečiami draugai ir bendraminčiai.

2009 m. už aukštą meninį lygį, aktyvią ir itin reikšmingą veiklą ir naujo repertuaro parengimą, savo krašto choreografijos propagavimą, tradicinio šokio žanro saugojimą ir populiarinimą regionų, apskričių ir šalies svarbiausiuose renginiuose, sambūriuose, konkursuose pelnytas prizines vietas, originalių tradicinių projektų inicijavimą ir organizavimą kolektyvas apdovanotas „Aukso paukšte“.

Aukštas meninio lygio įvertinimas skatina kolektyvą siekti vis aukštesnių rezultatų, šokėjai kaskart savo lygį pasitikrina konkursuose.

„Ąžuolas“ – 2013 m., 2021 m. šalies suaugusiųjų liaudiškų šokių grupių konkurso „Pora už poros“ miestelių grupės laureatas. 2016 m. šalies vyresniųjų liaudiškų šokių kolektyvų konkursiniame sambūryje „Iš aplinkui“ pelnyta antra, 2014 m., 2018 m. – pirma vieta, 2021 m. – Mažojo laureato apdovanojimas, 2018 m. tarptautiniame festivalyje-konkurse „Adriatic Zadar open“ (Kroatija) – pirma vieta.

Šokėjai ir jų vadovė tiki, kad niekas taip nesuburia kolektyvo, kaip buvimas kartu.

Šokėjų kredo: noriu, galiu, padarysiu, nes šokis – mūsų gyvenimas!

 

Zita Vaškelienė (g. 1955 m. Tytuvėnuose, Kelmės r.) 1978 m. baigė tuometės Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetus ir įgijo baletmeisterio-pedagogo specialybę, choreografijos specializaciją.

Z. Vaškelienė – daugelio Kauno miesto, rajono švenčių, sportinių, pramoginių renginių iniciatorė ir režisierė, 2005 m. moksleivių šventės „Mes – laisvės vaikai“, 2014 m. dainų šventės „Čia – mano namai“, artėjančios 2024 m. dainų šventės „Kad giria žaliuotų“ Šokių dienos vyriausioji baletmeisterė. 2010 m. išrinkta Metų garliaviete. Už nuopelnus kultūros srityje 2009 m. apdovanota Kauno rajono savivaldybės trečio lygio garbės ženklu, 2012 m., 35-erių metų kūrybinės veiklos proga, – Kauno miesto burmistro Jono Vileišio medaliu, LR Prezidento, Kauno rajono mero, LR kultūros, švietimo ministerijų, Kauno miesto mero padėkos raštais.