LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Naujienos
Dėmesio! Renkama informacija apie mėgėjų meno kolektyvus
2022-10-03

 

2024 m. Lietuva švęs Dainų šventės šimtmetį. Tęsiant reikšmingą mūsų krašto kultūros tradiciją ir siekiant deramai pažymėti neeilinės Dainų šventės jubiliejų, 2024 m. birželio 29 – liepos 6 d. Vilniuje ir Kaune rengiama Šimtmečio dainų šventė, truksianti visą savaitę ir dovanosianti unikalių, įvairiose erdvėse vyksiančių kultūros renginių.

Šventę sudarys Dainų, Šokių, Folkloro, Teatro, Pasaulio lietuvių dienos, Ansamblių vakaras, kanklių, vokalinių ansamblių, pučiamųjų instrumentų orkestrų koncertai, tradicinės eitynės, liaudies meno, Dainų šventės parodos ir kiti renginiai, kuriuose tikimasi sulaukti apie 35 tūkst. atlikėjų iš Lietuvos ir užsienio. 

Pastarieji pandemijos metai paveikė visą pasaulį ir visus sektorius. Ne išimtis – mėgėjų menas: dėl uždraustų repeticijų, atšauktų koncertų, neįvykusių gastrolių mėgėjų meno kolektyvai prarado dalį dalyvių arba apskritai nutraukė veiklą.

Lietuvos nacionalinis kultūros centras bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos įpareigota M. K. Čiurlionio menų mokykla atsakingi už kokybišką pasirengimą Dainų šventėms. Siekiant atgaivinti, suaktyvinti mėgėjų meno kolektyvų veiklą, vykdyti stabilų, savalaikį pasirengimo šventei procesą, numatyti rengėjų ir savivaldybių bendradarbiavimo galimybes, labai svarbu žinoti, kiek ir kokių kolektyvų vykdo veiklą. Iki Dainų šventės dar yra laiko kolektyvams pasiruošti ir kokybiškai sudalyvauti šventėje.

Prašome užpildyti Jums atsiųstas kolektyvų registracijos anketas ir, patvirtintas savivaldybės Kultūros ir švietimo skyriaus vadovo, iki lapkričio 1 d. siųsti el. paštu ekinfo@lnkc.lt.

Siekdami palengvinti Jums darbą, savivaldybių kultūros ir švietimo skyriams išsiuntėme praėjusios 2018 m. dainų šventės savivaldybių užpildytas kolektyvų registracijos formas, kuriose reikia patikslinti kolektyvų informaciją: dalyvių skaičių, vadovus, jų kontaktinę informaciją, išbraukti neegzistuojančius kolektyvus, įrašyti naujus.

Paaiškinimus, kaip pildyti anketą, rasite LNKC interneto svetainėje, adresu /go.php/lit/Kolektyvai/60

Vadovaujantis galiojančių Europos Sąjungos, įskaitant Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (ES) 2016/679, ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais, taip pat asmens duomenų tvarkymą kontroliuojančių institucijų nurodymais, asmens duomenis tvarko BĮ Lietuvos nacionalinis kultūros centras, kodas 190758519, adresas Barboros Radvilaitės g. 8, LT-01124, Vilnius, tel.: (8 5) 261 1190, 2612 540, el. p. lnkc@lnkc.lt. Asmens duomenys, tokie kaip vardas, pavardė, elektroninis paštas, mobiliojo telefono numeris, darbo / veiklos vieta, tvarkomi tinkamo Dainų šventės organizavimo bei statistikos tikslais.

 

Sutelkime bendras pastangas ir kurkime visų mūsų Šimtmečio šventę drauge!