LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Naujienos
Kultūros ministerija skelbia konkursą Geriausio 2020 m. kultūros centro premijai gauti
2021-03-09

 

Kviečiame teikti paraiškas Geriausio 2020 metų kultūros centro premijoms gauti. Premijos skiriamos už paskutiniųjų 5 metų aktyvią, kūrybingą, novatorišką veiklą, puoselėjant etninę kultūrą, mėgėjų meną, kuriant menines programas, plėtojant švietėjišką (edukacinę), pramoginę veiklą, tenkinant bendruomenės kultūrinius poreikius ir organizuojant profesionalaus meno sklaidą.

Kultūros centrus premijoms gauti turi teisę siūlyti savivaldybių administracijos, Lietuvos nacionalinis kultūros centras, Kultūros centrų taryba, Lietuvos kultūros centrų asociacija, asociacija „Kultūros savivaldos kolegija“, kitos nevyriausybinės organizacijos, kultūros centrai bei fiziniai asmenys.

Iš vienos savivaldybės gali būti teikiamas vienas kultūros centras.

Kartu su pasiūlymais turi būti pateikti šie dokumentai:

• kultūros centro registracijos pažymėjimo kopija;

• savivaldybės tarybos sprendimo apie kategorijos suteikimą kultūros centrui kopija;

• susistemintas pastarųjų 5 metų veiklos, apibūdintos Geriausio metų kultūros centro premijavimo nuostatų 3 punkte, pristatymas;

• studijų, būrelių, mėgėjų meno kolektyvų, veikiančių centre, sąrašas, nurodant mėgėjų meno kolektyvų kategorijas;

• kultūros ir meno darbuotojų sąrašas, kuriame nurodytas jų išsilavinimas, kvalifikacija;

• apdovanojimų už kultūros centro veiklos rezultatus dokumentų kopijos (padėkų, gautų už dalyvavimą renginiuose, kopijos neteikiamos);

• dvi rekomendacijos. Tuo atveju, kai premijai prisistato pats kultūros centras arba jį teikia ne steigėjas, būtina steigėjo rekomendacija.

Geriausio metų kultūros centro premijavimo nuostatai

Paraiškos priimamos paštu iki 2021 m. balandžio 1 d., siunčiant adresu:

Konkursas Geriausio metų kultūros centro premijai gauti

Lietuvos nacionalinis kultūros centras

B. Radvilaitės g. 8

LT-01124, Vilnius

Pašto žymeklyje nurodyta išsiuntimo data turi būti ne vėlesnė kaip 2021 m. balandžio 1 d.

Papildomą informaciją teikia:

Lietuvos nacionalinio kultūros centro
Kultūros centrų ir kvalifikacijos tobulinimo specialistė
Jurgita Aleknavičienė, tel. 8 670 98014, el. paštas: j.aleknaviciene@lnkc.lt