LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Naujienos
Kviečiame dalyvauti chorų, vokalinių ansamblių vadovų, chormeisterių kvalifikacijos kėlimo kursuose
2023-06-06

 

Kviečiame Lietuvos kultūros centruose dirbančius chorų, vokalinių ansamblių vadovus ir chormeisterius dalyvauti kvalifikacijos kėlimo kursuose-praktinėse dirbtuvėse š. m. rugpjūčio 16-20 d. Molėtų r. 

Kursų tikslas – tobulinti Lietuvos kultūros centruose dirbančių chorų bei vokalinių ansamblių vadovų ir chormeisterių profesines bei specialiąsias kompetencijas, lavinti dalyvių kūrybiškumą, gilinti jų žinias choro dirigavimo, inovatyvių vadovavimo metodų, koncertinių programų sudarymo srityse. Šiais metais praktines dirbtuves kursų dalyviams ves šokėjas ir choreografas Märt Agu (Estija), choro studijai vadovaus Kauno valstybinio choro dirigentas, Kauno m. mišraus choro „Kamertonas“ meno vadovas ir vyr. dirigentas, Kauno vokalinio ansamblio „ACUSTO“ meno vadovas Kęstutis Jakeliūnas, paskaitą apie kvėpavimo technikas pristatys lektorius Algirdas Kumža, taip pat renginyje žiniomis dalinsis ir kitų sričių specialistai.

Lietuvos nacionalinis kultūros centras numato pilną kursų programą išklausiusiems dalyviams apmokėti visą kursų mokestį ir padengti apgyvendinimo, maitinimo bei mokymosi išlaidas.

Projektas įgyvendinamas vykdant Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonės „Aukštos meninės vertės, įvairaus ir įtraukaus kultūros turinio prieinamumo didinimas“ Lietuvos nacionalinio kultūros centro projekto „Kultūros centrų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“ veiklą „Praktinės dirbtuvės kultūros centruose su meno kolektyvais dirbantiems specialistams“.

Dalyvių prašome registruotis iki š. m. birželio 20 d. adresu: https://forms.gle/n44BeJY7LHm53JA97

Informaciją teikia Lietuvos nacionalinio kultūros centro chorų specialistė Aistė Valentaitė, tel.: (8 5) 261 2530, el. paštas aiste.valentaite@lnkc.lt