LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Liaudies kūrybos archyvas

 

 Povilas Laužadis – Liaudies kūrybos dokumentavimo specialistas

Tel. (8 5) 262 6155
El. p. povilas.lauzadis@lnkc.lt


Leidimai naudoti Centro Liaudies kūrybos archyvo medžiagą suteikiami pateikus prašymą. Prašymo forma lietuvių kalba ir anglų kalba.


 

Liaudies kūrybos archyvas rūpinasi tautosakos rinkimu, tvarkymu, saugojimu, sklaida, rinkinių, garso bei vaizdo įrašų leidyba. Archyvas yra kaupiamas nuo 1960 m. – daugiausia jame yra dainų ir šokių švenčių atributikos ir kino juostų. Intensyviai archyvas pradėtas kaupti 1992 m.

Šiuo metu jau sukaupta:

198 vnt. rankraščių

1 449 vnt. garso juostų

996 vnt. vaizdajuosčių

600 vnt. skaidrių

11 462 vnt. fotonegatyvų bei fotonuotraukų

8 301 vnt. skaitmeninių fotonegatyvų

11 000 vnt. choregrafinio folkloro aprašų.

Rankraščiuose ir garso įrašuose kaupiama dainuojamoji, pasakojamoji ir smulkioji tautosaka, vaikų folkloras, instumentinė muzika, šokių vakarų papročiai, rateliai ir šokiai, žaidimai, kalendoriniai ir šeimos papročiai, kulinarija, pasakojimai, tikėjimai, burtai, sapnai ir jų reikšmės, liaudies astronomija, liaudies medicina ir magija, meteorologinijos ir botanikos žinios, vietovardžiai, kaimų ir kitos istorijos, sakralinių ir mitologinių objektų aprašymai. Čia taip pat saugomos kelios A. Bielinio, J. Dovydaičio rankraščių kopijos, B. Šukio „Unikaliojo Dzūkijos teatro“ rankraščiai, scenarijai, pokalbiai su žymiais kultūros darbuotojais, poetų mėgėjų eilėraščiai. Archyve yra anketos, klausimynai.

Vaizdajuostėse užfiksuoti kalendoriniai ir šeimos papročiai, dainininkai, pasakotojai, instrumentinės muzikos atlikėjai, apeiginės vietos, šventės, liaudies medicina. Čia taip pat galima rasti įvairių šalių etnografinių filmų kopijų.

Liaudies kūrybos archyvas rengia ir vykdo lietuvių folkloro duomenų bazės kūrimo ir kaupimo programą.

Archjyvo darbuotojai patys periodiškai dalyvauja ir rengia ekspedicijas Lietuvoje ir lietuvių gyvenamose vietose užsienyje, rengia archyvinės medžiagos rinkimo, kaupimo ir tvarkymo seminarus.

2003 m. Liaudies kūrybos archyvas išleido elektroninę knygą „Liaudies magija: užkalbėjimai, maldelės, pasakojimai XX a. pab.–XXI a. pr. Lietuvoje“.