LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Naujai susibūręs mėgėjų meno kolektyvas - Aukso paukštė 2022

 

Nominacija „Naujai susibūręs mėgėjų meno kolektyvas ir vadovas“

Laureatas

Klaipėdos krašto tautinių instrumentų orkestras „Trimitatis“, vadovė Algytė Merkelienė, dirigentas Vytautas Tetenskas, grupių vadovai Jurgita Petkutė-Marcinkienė, Loreta Tumanovienė, Anatolijus Tumanovas

   

Tautinių instrumentų orkestras „Trimitatis“ įsikūrė 2019 m. Klaipėdoje. Kolektyve muzikuoja Klaipėdos ir aplinkinių miestų profesionalūs instrumentalistai, pedagogai bei gabiausi jų mokiniai. Orkestro instrumentarijus – tradiciniai bei transformuoti lietuvių liaudies instrumentai: kanklės, birbynės, lamzdeliai, skudučiai, ragai, skrabalai, tabalai ir kt.

Pagrindinė kolektyvo idėja – saugoti savo tautos etninį ir kultūrinį tapatumą, siekiant visais įmanomais būdais puoselėti šalies kultūrines, menines ir dvasines vertybes. Kolektyvo siekis – muzikavimo patirtį ir įgūdžius perduoti jaunajai kartai bei supažindinti klausytojus su tautinių instrumentų orkestro ir ansamblių atliekama tautine muzika. Pagrindinis kolektyvo kūrybinis tikslas – išsaugoti charakteringas tautinių instrumentų orkestro žanrines savybes ir tautiškumo bruožus, išryškinant natūralius instrumentų registrus bei spalvas. Parengtose koncertinėse programose atliekamas tik lietuviškas repertuaras, kurį sudaro tiek tradiciniai instrumentiniai pavyzdžiai, tiek autorinės kūrybos kūriniai. Programose skamba ir atskirų vienarūšių instrumentų ansamblių atliekami kūriniai.

Kolektyvui nuo pat susikūrimo vadovauja LMTA Klaipėdos fakulteto docentė dr. Algytė Merkelienė, orkestro vyriausiasis dirigentas – LMTA Klaipėdos fakulteto profesorius Vytautas Tetenskas, grupių vadovai – Palangos S. Vainiūno meno mokyklos mokytoja ekspertė Jurgita Petkutė-Marcinkienė, Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos mokytojai ekspertai Loreta Tumanovienė ir Anatolijus Tumanovas.

Orkestras „Trimitatis“, gyvuojantis tik ketvirtus metus, parengė ne vieną koncertinę programą, pristatytą Klaipėdos, Vilniaus, Palangos, Kretingos, Tauragės, Trakų, Troškūnų (Anykščių r.) publikai. Kolektyvas dalyvauja šalies festivaliuose, šventėse, seminaruose, kūrybinėse laboratorijose.