LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Nuostatai

 Programos | Įstatymai | Nuostatai | Kiti


Lietuvos nacionalinio kultūros centro nuostatai (patvirtinta LR Kultūros ministro 2023 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. ĮV-247), nuoroda E-TAR.


Kategorijų suteikimas mėgėjų meno kolektyvams

Kategorijų suteikimas pagal mėgėjų meno kolektyvų meninį lygį, veiklą ir pasiektus rezultatus (LR kultūros ministro įsakymas 2008-03-17 Nr. ĮV–145)

Kategorijų suteikimo mėgėjų meno kolektyvams pagal meninį lygį, veiklą ir pasiektus rezultatus komisijų darbo tvarkos aprašas (LNKC direktoriaus įsakymas (2022-12-22 Nr. V-86)

Švietimo sistemos kolektyvų pajėgumo nustatymo tvarkos aprašas (LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas 2008-10-13 Nr. ISAK-2773)


Tautinių, archeologinių, istorinių kostiumų ir muzikos instrumentų įsigijimas

„Dėl Tautinių, archeologinių, istorinių kostiumų mėgėjų meno kolektyvams gamybos ir įsigijimo išlaidų dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (patvirtinta LR Kultūros ministro 2019 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. ĮV-460).

Paraiška kostiumams (šablonas)

Muzikos instrumentų mėgėjų meno kolektyvams gamybos ir įsigijimo išlaidų dalinio finansavimo tvarkos aprašas (patvirtinta LR Kultūros ministro 2019 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. ĮV-608).

Paraiška instrumentams (šablonas)


Dainų šventės

Dėl dainų švenčių nacionalinės komisijos nuostatų patvirtinimo (LR kultūros ministro ir LR švietimo ir mokslo ministro įsakymas) (Žin., 2008, Nr.: 66-2518)

Dėl dainų švenčių nacionalinės komisijos personalinės sudėties tvirtinimo (e-seimas.lrs.lt, 2020-08-04 Nr. ĮV-1036/V-1158)

Dainų švenčių tarybos nuostatai

LR Vyriausybės 2006 m. birželio 19 d. nutarimas Nr. 607 dėl Lietuvos dainų švenčių tradicijos išsaugojimo (Žin., 2006, Nr.: 70-2581)


Nominacijos „Aukso paukštė" ir „Aukso vainikas"

Mėgėjų meno kolektyvų ir jų vadovų apdovanojimų „Aukso paukštė“ nuostatai (LNKC direktoriaus 2022-11-23 įsakymas Nr. V-68)

Respublikinės konkursinės liaudies meno parodos „Aukso vainikas“ nuostatai (2019 m.)


Mėgėjų meno šakų ir žanrų tarybos

Nuostatai (patvirtinta LNKC direktoriaus, 2022 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. V-13)

Bendras sąrašas  2022  2018

Ekspertų, konsultantų sąrašas (patvirtinta LNKC direktoriaus, 2016 m. spalio 31 d., Įsakymo Nr. V-75, redakcija 2021-02-04 įsakymas Nr. V-13)

Dėl mėgėjų meno plėtros koordinavimo tarybos nuostatų patvirtinimo (patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. ĮV-602)

Meno kolektyvų ir jų vadovų veiklos nuostatai


Kultūros centrai

Kultūros centrų premijų skyrimo nuostatai (patvirtinta LR Kultūros ministro 2023 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. ĮV-260)

Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai Lietuvos nacionalinio kultūros centro ir savivaldybių kultūros centrų vadovams (patvirtinta LR Kultūros ministro 2023 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. ĮV-233)

Kultūros centrų tarybos nuostatai (patvirtinta LR Kultūros ministro 2023 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. ĮV-234)