LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Nuostatai

 Programos | Įstatymai | Nuostatai | Kiti


Kostiumu dalinio finansavimo sutartis, 2021-06-03 (šablonas)

LR kultūros ministro įsakymas Nr. ĮV-734 „Dėl tautinių, archeologinių, istorinių kostiumų mėgėjų meno kolektyvams gamybos ir įsigijimo išlaidų dalinio finansavimo skyrimo“, 2021-06-03

Lietuvos nacionalinio kultūros centro nuostatai (patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2021 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. ĮV-350)


Kostiumu dalinio finansavimo sutartis 2020-06-03 (šablonas).

LR kultūros ministro įsakymas Nr. ĮV-705 „Dėl tautinių, archeologinių, istorinių kostiumų mėgėjų meno kolektyvams gamybos ir įsigijimo išlaidų dalinio finansavimo skyrimo“.


Kostiumo dalinio finansavimo sutartis 2019-09-05 (šablonas).

LR kultūros ministro įsakymas Nr. ĮV-460 (Aprašas) „Dėl Tautinių, archeologinių, istorinių kostiumų mėgėjų meno kolektyvams gamybos ir įsigijimo išlaidų dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

LR kultūros ministro įsakymas Nr. ĮV-490 „Dėl tautinių, archeologinių, istorinių kostiumų mėgėjų meno kolektyvams gamybos ir įsigijimo išlaidų dalinio finansavimo skyrimo“.

Muzikos instrumentų gamybos ir įsigijimo išlaidų dalinio finansavimo sutartis 2019 spalis (šablonas).

LR kultūros ministro įsakymas Nr. ĮV-608 (Aprašas) Muzikos instrumentų mėgėjų meno kolektyvams gamybos ir įsigijimo išlaidų dalinio finansavimo tvarkos aprašas.

LR kultūros ministro įsakymas Nr. ĮV-659 Dėl muzikos instrumentų mėgėjų meno kolektyvams gamybos ir įsigijimo išlaidų dalinio finansavimo skyrimo“. (PDF), (doc)


2022 m. Dainų šventės programų ir scenarijų konkurso nuostatai II (Folkloro dienai, Teatro dienai, Kanklių koncertui, Vokalinių ansamblių koncertui)

2022 m. Dainų šventės programų ir scenarijų konkurso nuostatai I (Dainų dienai, Šokių dienai, Ansamblių vakarui, Pučiamųjų instrumentų orkestrų koncertui)


Lietuvos šimtmečio dainų šventės „Vardan tos...“ suvenyrų prekybos vietų nuomos organizatoriaus parinkimo konkurso nuostatai (patvirtinta LNKC direktoriaus, 2018 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. V-65)

2018 m. Dainų šventės "Vardan tos..." maisto produktų prekybos vietų nuomos organizatoriaus parinkimo konkurso nuostatai

Mėgėjų meno kolektyvų ir jų vadovų apdovanojimų „Aukso paukštė“ nuostatai (2018 m.)

Respublikinės konkursinės liaudies meno parodos „Aukso vainikas“ nuostatai (2019 m.)

Mėgėjų meno šakų ir žanrų tarybos:

Nuostatai (patvirtinta LNKC direktoriaus, 2022 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. V-13)

Bendras sąrašas (patvirtinta LNKC direktoriaus, 2018 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. V-02)

Ekspertų, konsultantų sąrašas (patvirtinta LNKC direktoriaus, 2016 m. spalio 31 d., Įsakymo Nr. V-75)

Dėl mėgėjų meno plėtros koordinavimo tarybos nuostatų patvirtinimo (patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. ĮV-602)

Geriausio metų kultūros centro premijavimo nuostatai (patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. ĮV-35)

Geriausio metų kultūros centro premijavimo nuostatų pakeitimas (patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. ĮV-28)

Kultūros centrų akreditavimo tvarkos nuostatai 2009 m.

Kategorijų suteikimo kultūros centrams kriterijai (Žin., 2009, Nr.: 52-2064)

Meno kolektyvų ir jų vadovų veiklos nuostatai

Dainų švenčių tarybos nuostatai

Dėl dainų švenčių nacionalinės komisijos nuostatų patvirtinimo (LR kultūros ministro ir LR švietimo ir mokslo ministro įsakymas) (Žin., 2008, Nr.: 66-2518)

Kategorijų suteikimo mėgėjų meno kolektyvams pagal meninį lygį, veiklą ir pasiektus rezultatus nuostatai(LR kultūros ministro įsakymas) (Žin., 2008, Nr.: 34-1231)

Lietuvos kultūros politikos nuostatos (Žin., 2001, Nr.: 42-1454)

Kultūros centrų kultūros ir meno darbuotojų atestavimo nuostatai