LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Naujienos
Prasidėjo registracija į 2024 m. Lietuvos dainų šventę „Kad giria žaliuotų“!
2023-09-05

 

2024 m. birželio 29 d. Kaune, birželio 30 – liepos 6 d. Vilniuje vyks šimtmetį mininti Lietuvos dainų šventė „Kad giria žaliuotų“, kurioje planuoja dalyvauti apie 35 tūkst. dalyvių iš Lietuvos ir pasaulio.

Pradedame kultūros, švietimo ir nepriklausomų mėgėjų meno kolektyvų, planuojančių dalyvauti šventėje, registraciją. Nuo 2023 m. lapkričio iki 2024 m. kovo pabaigos vyks mėgėjų meno kolektyvų apžiūros, kurioms surengti reikalingi tikslūs ketinančiųjų dalyvauti sąrašai, dalyvių skaičiai, informacija apie jų vadovus ir kt.

Dainų šventės koordinatoriai prašomi organizuoti 2024 m. Lietuvos dainų šventės „Kad giria žaliuotų“ kolektyvų registraciją ir užpildytą anketą atsiųsti iki rugsėjo 27 d. el. paštu evelina@lnkc.lt

Savivaldybės anketas, paaiškinimus, kaip jas pildyti, bei koordinatorių sąrašą rasite Dainų šventės interneto svetainėje https://dainusvente.lt/dalyviams/koordinatoriams/ (po antrašte „Dalyviams“).

Informuojame, kad apžiūrų metu, remiantis LR kultūros ministro įsakymu, bus peržiūrimas mėgėjų meno kolektyvų meninis lygis ir po Dainų šventės patvirtintos kolektyvų kategorijos pagal meninį lygį, veiklą ir rezultatus.

Meno mėgėjų kolektyvų vadovų vardai, pavardės, telefonai, elektroniniai paštai bus viešinami Dainų šventės interneto svetainėje, siekiant tinkamai pasirengti kolektyvų apžiūroms ir sėkmingai organizuoti 2024 m. Lietuvos dainų šventę.

RAŠTAS

Paaiškinimai, kaip pildyti anketą

Koordinatorių sąrašas

Dainų šventės dalyvių registracijos anketos