LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Naujienos
Skelbiamas Lietuvos nacionalinio kultūros centro patalpų viešas nuomos konkursas
2022-05-16

 

Lietuvos nacionalinis kultūros centras (toliau – LNKC), esantis Barboros Radvilaitės g. 8 (įstaigos kodas 190758519), nekilnojamojo turto nuomos viešajame konkurse išnuomoja valstybei nuosavybės teise priklausantį ir LNKC patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą – 19,91 kv. metro ploto patalpas, esančias Vilniuje, Barboros Radvilaitės g. 8 (nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byloje Nr. 2F1p pastatas, kuriame yra patalpos, žymėjimas plane – 7-1/ 19,91, unikalus numeris – 1094-0034-4034.).

Konkursas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 5 d. nutarimu Nr. 1229 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimo Nr. 1524 „Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos“ pakeitimo“, šiomis konkurso sąlygomis ir kitais teisės aktais.

KONKURSO SĄLYGOS