LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Naujienos
Skelbiamos 2020 m. kultūros centrų ir jų struktūrinių padalinių metinės veiklos ataskaitų formos.
2021-01-19

 

Lietuvos nacionalinis kultūros centras kasmet renka kultūros centrų ir jų struktūrinių padalinių veiklos statistinius duomenis. Šiais metais statistinių ataskaitų formos buvo atnaujintos ir patikslintos.

Remiantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2021 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. ĮV-42 „Dėl kultūros centrų statistinių duomenų teikimo“, prašome pateikti 2020 m. kultūros centrų ir jų struktūrinių padalinių veiklos duomenis – užpildyti atitinkamas statistines ataskaitų formas.

Kultūros centrai, turintys juridinio asmens teises, ir kitos įstaigos, atliekančios kultūrines funkcijas, statistines ataskaitas savo steigėjui teikia iki 2021 m. sausio 25 d.
Bendros 2020 m. visų rajono kultūros centrų ir jų struktūrinių padalinių bei įstaigų, atliekančių kultūrines funkcijas, veiklos ataskaitos, parengtos kultūros sritį kuruojančio savivaldybės administracijos padalinio vadovo ir suderintos su savivaldybės administracijos direktoriumi, Lietuvos nacionaliniam kultūros centrui teikiamos iki 2021 m. vasario 1 d.

Užpildytas statistines ataskaitų formas prašome siųsti Excel dokumentu ir skenuotas Pdf  formatu elektroniniu paštu: j.aleknaviciene@lnkc.lt (popierinio varianto tradiciniu paštu siųsti nereikia).