LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Tautinių, archeologinių, istorinių kostiumų studija

Lietuvos nacionalinio kultūros centro Tautinių, archeologinių, istorinių kostiumų studija atlieka tautinio ir baltų genčių – istorinio kostiumų tyrimus, renka įvairią mokslinę bei metodinę medžiagą (konstrukcinių brėžinių, piešinių ir kt. rinkiniai), rengia metodines priemones, atkuria tautinių ir baltų genčių – istorinių kostiumų kolekcijas, vykdo edukacinę, organizacinę bei reprezentacinę veiklą.

Studijoje:

 • 2021 m. – Tinklalaidė „Pokalbiai prie Vilnelės“, skirta tautiniams kostiumams, jų reikšmei ir svarbai visuomenėje;
 • 2021 m. – Keturių Lietuvos regionų tradicinės žieminės aprangos rekonstrukcija;
 • 2019 m. išleistas leidinys „Tautinės lėlės". Lietuvos etnografinių regionų kostiumai. Leidinį parengė Diana Tomkuvienė, Danutė Keturakienė, dailininkė Vita Tomkutė. Išleido – Lietuvos nacionalinis kultūros centras;
 • 2019 m. išleistas 12 pašto atvirukų rinkinys „Lietuvių tautinis kostiumas“, kuriame vaizduojamos visų Lietuvos regionų tautinių kostiumų nuotraukos (Mariaus Jovaišos fotografijos);

 • 2019 m. išleistas 2020 m. kalendorius „Lietuvių tautiniai drabužiai“, kurį iliustruoja spalvingos XIX a. tautinius drabužius demonstruojančių žinomų žmonių nuotraukos (Mariaus Jovaišos fotografijos);

 • virš 100 sukomplektuotų tautinių kostiumų (visų penkių Lietuvos etnografinių regionų) ir kelios dešimtys pavienių drabužių;
 • tautinių drabužių sukirpimo brėžiniai, audimo, siuvinėjimo, kitų rankdarbių ornamentų piešiniai;
 • 2006 m. išleistas DVD „Lietuvių tautinis kostiumas“ su išsamiu visų Lietuvos regionų kostiumų pristatymu, detaliomis nuotraukomis, detalių brėžiniais ir aprašymais;
 • 2006 m. išleista knyga „Lietuvių tautinis kostiumas“. Teksto autorė ir sudarytoja – Teresė Jurkuvienė (2008 m. išleistas antras pataisytas leidimas);
 • 2006 m. išleista elektroninė knyga „Lietuvių tautinis kostiumas" (drabužių iškarpų brėžiniai ir jų aprašai);
 • 2014 m. išleistas 25 pašto atvirukų rinkinys „Lietuvių tautinis kostiumas“, kuriame vaizduojamos visų Lietuvos regionų žieminių ir vasarinių tautinių kostiumų kolekcijos;
 • 12 lietuvių I–XVI a. archeologinių-istorinių kostiumų kolekcija;
 • atkurti septynių Baltų genčių kostiumai (56 vnt.): kuršių, sėlių, jotvingių, žemaičių, aukštaičių, lietuvių, žiemgalių;
 • išleistas 2010–2011 metų I–XVI a. archeologinių-istorinių kostiumų kalendorius, kuriame publikuojami visi atkurti kostiumai, jų detalės, pateikiami išsamūs aprašai;
 • išleistas 2012–2013 m. kalendorius „Lietuvių tautinis kostiumas. Nuo pavasario iki žiemos“, kuriame lietuvių drabužiai pristatomi naujai. Leidinyje pirmą kartą akcentuojama tradicinių išeiginių kostiumų dėvėsena skirtingais metų laikais;
 • išleistas 2013–2014 m. kalendorius, kuriame pristatoma atkurtų I–XVI a. kuršių genties kostiumų kolekcija;
 • išleistas naujas 2016–2017 m. kalendorius „Metų rato ženklai“ su spalvingomis XIX a. tautinių kostiumų nuotraukomis ir etnologo Liberto Klimkos aprašytomis senųjų baltų ženklų reikšmėmis.

 Tautinių, archeologinių, istorinių kostiumų studija:

 • rengia įvairius leidinius tautinio ir istorinio kostiumo tematika;
 • teikia konsultacijas pavieniams etnokultūros specialistams, meistrams, kolektyvų vadovams;
 • rengia paskaitas ir praktinius užsiėmimus specialistų grupėms;
 • skaito paskaitas moksleiviams;
 • nuolat atnaujina LNKC esamą kostiumų ekspoziciją bei su ja supažindina;
 • rengia kostiumų kolekcijas (ar jų dalis), skirtas įvairioms Lietuvoje ir užsienyje vykstančioms parodoms;
 • organizuoja tautinio, archeologinio-istorinio kostiumų pristatymus;
 • nuomoja kostiumus (konsultuoja renkantis, pritaiko konkrečiam užsakovui).