LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Vokaliniai ansambliai. Aukso paukštė 2019

Nominacija „Geriausias vokalinis ansamblis ir vadovas“

 

Laureatas

Šakių rajono Gotlybiškių kaimo Mamų ir dukrų kvartetas: Violeta Simonavičienė, Kotryna Simonavičiūtė, Skirmutė Janulaitienė ir Aušrinė Janulaitė. Vadovė Violeta Simonavičienė

 

Mamų ir dukrų kvartetas – Violeta Simonavičienė su dukra Kotryna ir Skirmutė Janulaitienė su dukra Aušrine – savo veiklą pradėjo 2012 m. Nuo to laiko surengta per 350 pasirodymų ne tik savo rajone, bet ir kituose Lietuvos miestuose ir miesteliuose. Atlikėjos dažnai dalyvauja įvairiuose renginiuose – koncertuose, konkursuose, parodų atidarymuose ar knygų pristatymuose, bažnyčiose, įvairiuose suvažiavimuose. Ypač jos laukiamos miestelių šventėse, kaimo bendruomenėse ir jų veiklos jubiliejuose.

Mamų ir dukrų kvartetas – Šakių kultūros centre rengiamo kasmečio vokalinių ansamblių konkurso „Zanavykų balsai“ dalyvis; 2016 m. respublikinio solistų ir vokalinių ansamblių konkurso „Sidabriniai balsai“ II laipsnio laureatas.          

Kolektyvas kasmet dalyvauja Sąjūdžio dienos minėjime Marijampolėje. Šiais metais kvartetui  patikėta atlikti renginio ,,Laisvė viršelyje“ koncertinę programą. Ansamblis tris kartus dainavo Šeimos dienai paminėti skirtame koncerte Kauno filharmonijoje. 2016–2018 m. dalyvavo Šv. Kazimiero ordino organizuojamame muzikuojančių Lietuvos šeimų festivalyje-konkurse „Gaidų pynė“.

Nuo 2014 m. kvartetas kasmet kviečiamas dalyvauti LRT laidos ,,Duokim garo“ filmavimuose. Autorinių dainų ir dainų apie tėviškę laidose jų atliekamos dainos ne kartą tapo nugalėtojomis.

Kvarteto repertuarą sudaro profesionalių kompozitorių, taip pat mėgėjų sukurtos lietuviškos dainos. Abi mamos dainoms pritaria gitaromis.

Išleistos dvi kompaktinės plokštelės: „Pabūkime arti“ (2014 m.) ir „Tikros akimirkos“ (2017 m).

 

Violeta Simonavičienė (g. 1962 m. Gargžduose, Klaipėdos r.) baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją (1980–1985) ir įgijo mokslinio agronomo specialybę.

Vadovės kredo: kas myli dainą, to širdis spakaina.