LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Būdas 2023

 

Viršelyje: Eduardo Gizevijaus paveikslo fragmentas - lietuvės šventiniais rūbais. XIX a.

„Būdas“ Nr. 2, 2023

TURINYS:

Lietuvybė kaip įkaltis. Iš Karaliaučiaus krašto kronikos.
Pokalbis su Karaliaučiaus krašto lietuvių bendruomenės pirmininku Sigitu ŠAMBORSKIU | 1

Kraštovaizdžio skaitymas
Vykintas VAITKEVIČIUS. Rambyno šventvietės griūtis | 11

Moksliniai tyrimai
Dainius RAZAUSKAS. Užtvenkta tėkmė | 25
Rima PALIJANSKAITĖ. Vydūno ir Karlo Gustavo Jungo religijos psichologija | 34

Atmintis
Egidijus GAIDAUSKAS. Įsrutis | 45
Vilniui – 700
Birutė Rūta VITKAUSKIENĖ. Nepatogios mintys apie Vilniaus paveldą ir paveldėtojus | 55

Skaitymai
Džeimsas HILMANAS. Psichologinis politeizmas | 62
Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadas
Papildytas nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadas | 68

Pažintys
Įsiklausyti į molį. Pokalbis su tautodailininku Vytautu VALIUŠIU | 76

Skaitymai
Jurijus OTKUPŠČIKOVAS. "Remeslas" ir "ragana" | 84

Žmonės pasakoja
Jeigu galvoju apie gyvenimą, niekaip užmigt negaliu... Pasakoja
Dubingių senolė Ona TURBAITĖ-GADLIAUSKIENĖ | 90

 

Viršelyje: Valdovų rūmai, Vilniaus arkikatedra bazilika ir jos varpinė.
2021 m. sausis. Gyčio Grižo nuotrauka

„Būdas“ Nr. 1, 2023

TURINYS:

Dainius RAZAUSKAS. Vilnius – tai karalystė | 1
Kraštovaizdžio skaitymas
Gedimino pilis ant Padievaičio piliakalnio. Pokalbis su archeologu Gintautu ZABIELA | 5

Vykintas VAITKEVIČIUS. Gedimino sostas | 13
Vilniaus gimtadieniui
Kaip laikaisi, senasis Vilniau? Pokalbis apie tris Vilniaus dešimtmečius | 26

Nacionalinė Jono Basanavičiaus premija
Žvaigždininkas nuo Šventelės. Pokalbis su Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos laureatu Jonu VAIŠKŪNU | 53


Moksliniai tyrimai
Dainius RAZAUSKAS. Kas bėga be kojų…per Vilnių? Tradicinis vandens tėkmės ir gyvos būtybės bėgimo gretinimas, vedantis prie naujos Vilniaus vardo sampratos | 63

Vilius MINGILAS. Vandens įvaizdis Vlado Braziūno knygoje „Stalo kalnas“. Mitinio gyvybės ciklo analizė  | 72

Tautodailė

„Aukso vainikais“ karūnuotieji | 78

Regionų kultūra

Kap stovai parėdzyci, kožna varłė – audėja. Apie šilų dzūkų audimo tradiciją pasakoja
platformos „Parėdzymai“ kūrėjai ir Kašėtų bei Lynežerio kaimų audėjos | 85