LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Verdenė 2004

 KŪRYBINĖ STOVYKLA LABORATORIJA „VERDENĖ“

             Siekdamas ugdyti scenos kalbos kultūrą, stiprinti vadovų, dirbančių deklamacijos ir scenos kalbos srityse, profesinius įgūdžius, Lietuvos liaudies kultūros centro Teatro poskyris 2004 m. liepos 17 - 25 d. Utenos r. Saldutiškio sen., Indubakių k., ,,Vilko muziejuje” organizavo eksperimentinę kūrybinę stovyklą laboratoriją ,,Verdenė”. Laboratorija buvo skirta būrelių vadovams, pedagogams ir režisieriams, rengiantiems jaunuosius skaitovus, dirbantiems su suaugusiaisiais, taip pat kitiems, besidomintiems scenos kalba, balso, kvėpavimo, literatūros interpretacijos galimybėmis. Kūrybinėje stovykloje laboratorijoje buvo supažindinta su unikalia ,,Vaizdingo garso formavimo” metodika (sukurta remiantis R. Steiner’io ir M. Čechov’o metodu), ji dar nebuvo taikyta Lietuvoje. Seminarus vedė aktorius ir režisierius LLKC teatro poskyrio vyriausiasis specialistas Ramūnas Abukevičius.
            Klaipėdos universiteto režisūros katedros vedėja, scenos kalbos specialistė, dr. doc. Danutė Vaigauskaitė vedė praktinius užsiėmimus pagal metodiką, kuri sukurta jogos, gruzinų teatrinės mokyklos, body flex metodologijų pagrindu.
            Lietuvos liaudies kultūros centro teatro poskyrio vedėja Irena Maciulevičienė skaitė paskaitų diskusijų ciklą ,,Literatūros interpretacijos galimybės”.
            Paskaitos vyko netradicinėje aplinkoje, taip pat išvykose - A. Miškinio memorialinėje sodyboje, Aukštaitijos nacionaliniame parke, Labanoro regioniniame draustinyje.
            Organizatorių pageidavimu kiekvienas rajonas į kūrybinę stovyklą laboratoriją ,,Verdenė” galėjo deleguoti po vieną atstovą. Pageidaujantys turėjo užpildyti dalyvio anketą ir atsiųsti į Lietuvos liaudies kultūros centro Teatro poskyrį. Į mūsų kvietimą atsiliepė 21 dalyvis.
            Dalyviai surengtu seminaru liko patenkinti. Ypač pasiteisino darbas tokioje netradicinėje, neformalioje aplinkoje. Kūrybinės laboratorijos dalyviai siūlė tokias stovyklas rengti kasmet pasirenkant skirtingas temas ir pagal tai organizuojant seminarų darbą. Stovykla neliko nepastebėta. Apie ją rašė rajoninė ir respublikinė spauda.

Projekto vadovas  
Ramūnas Abukevičius