LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Vasaros teatro akademija 2016

Kviečiame rugpjūčio 1–7 d. dalyvauti X mėgėjų teatrų režisierių kvalifikacijos kėlimo stovykloje
 VASAROS TEATRO AKADEMIJA Indubakiuose, Utenos r.
 

Pageidaujantys dalyvauti seminare iki 2016 m. birželio 30 d. (vietų skaičius ribotas) turi išsiųsti užpildytą dalyvio anketą adresu Lietuvos liaudies kultūros centro Teatro poskyriui, B.Radvilaitės g. 8, 01124, Vilnius arba el.p.: ramuno.atelje@gmail.com

 

Raštas

Programa
 
Dalyvio anketa

 

Vasaros teatro akademija yra tradicinis režisieriams skirtų užsiėmimų ciklas, kurio tikslas – kelti specialistų kvalifikaciją.

2016 m. Utenos rajone Lietuvos liaudies kultūros centro surengtoje akademijoje vyko seminarai, kūrybinės laboratorijos, diskusijos, aptarimai, dalyviai keitėsi kūrybine teatrine patirtimi, dalyvavo režisieriai iš Zarasų, Utenos, Švenčionėlių, Rietavo, Pasvalio, Skapiškio, Mariampolės, Kelmės, Vilniaus rajono ir kitų Lietuvos kultūros centrų. Kad būtų įsisavintos laboratorijų metu įgytos žinios, dalyviai parengė 10 trumpų perfomanso tipo pasirodymų. Darbo rezultatai buvo viešai pristatyti Saldutiškio seniūnijos bendruomenei.

Šiame kvalifikacijos kėlimo projekte mėgėjų teatro kūrėjai dalyvavo jau dešimtą kartą. Į akademiją kasmet kviečiami tiek suaugusiųjų, tiek vaikų bei jaunimo mėgėjų teatrų režisieriai ir vadovai iš įvairių Lietuvos kampelių, renginys sulaukia ir kultūros darbuotojų dėmesio. Seminarus ir kūrybines laboratorijas veda teatro profesionalai, stovykloje nuolat darbuojasi teatro pedagogė ir režisierė Edite Neimane (Latvija), kuri suteikia žinių apie Latvijos mėgėjų teatrą, dalijasi tarptautiniuose mėgėjų teatro seminaruose patirtais įspūdžiais. Stovyklų veikla yra aktyvi – per 9 dienas dalyviai lanko scenos kalbos, režisūros, aktorinės raiškos, dramaturgijos sampratos ir interpretacijos, scenografijos, sceninio judesio, perfomansų seminarus. Dalyvių darbas įvertinamas Lietuvos liaudies kultūros centro (nuo 2016 m. spalio 1 d. – Lietuvos nacionalinio kultūros centro) kvalifikacijos pažymėjimais.

Stovyklos baigiamasis tradicinis spektaklis būna paruoštas pagal visas stovyklos praktinių užsiėmimų metu įgytas žinias. Jis  pristatomas visuomenei – žiūrėti spektaklio renkasi žmonės iš aplinkinių kaimų ir miestelių. 

Intensyvus kūrybinis darbas su įvairių teatro sričių specialistais suteikia dalyviams naujų žinių, įgūdžių ir paskatų tolesniam darbui, formuoja naujus profesinius įgūdžius, skatina suvokti ir įsisavinti šiuolaikines teatrinio meno raiškos formas, taikyti įgytas žinias savo kūryboje. 

Informacija apie renginį teikiama nacionalinėms ir regioninėms žiniasklaidos priemonėms: laikraščiuose, interneto puslapiuose, televizijos ir radijo programose. Renginio viešinimas vyksta ir per kultūros centrus pagal jų turimas galimybes.