Pagrindinė svetainė

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

Asmens duomenų apsauga

Veikla
Programos
Emblemos ir logotipai
Kaip mus rasti
Renginiu planai
Ataskaitos
Paslaugos
Darbo vietos
Asmens duomenu apsauga
Viešieji pirkimai
Korupcijos prevencija
Tarnybiniai automobiliai
Nuorodos


Asmens duomenų apsauga

Lietuvos nacionalinio kultūros centro asmens duomenų apsaugos politika

Lietuvos nacionalinio kultūros centro interneto svetainių privatumo politika

Lietuvos nacionalinio kultūros centro asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Asmenys (duomenų subjektai) gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną visais klausimais, susijusiais su jų asmeninių duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu, laikydamasis Europos Sąjungos ar valstybės narės teisės.

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:

Enrika Stanevičienė
Tel. (8 5) 261 2103   
El. p. personalas@lnkc.lt


Skundus dėl LNKC veiksmų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, galite pateikti nacionalinei asmens duomenų priežiūros institucijai:

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius

Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445

El. p. ada@ada.lt

https://vdai.lrv.lt