LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Aukso paukštė 2015 - Choreografijos kolektyvai

 Nominacija 
 
 GERIAUSIAS LIAUDIŠKŲ ŠOKIŲ ANSAMBLIS IR VADOVAS
 

Suteikiama už stabilų aukštą meninį lygį, aktyvią ir itin reikšmingą pastarųjų metų veiklą ar naujo repertuaro parengimą, savo krašto choreografijos propagavimą, tradicinio šokio žanro išsaugojimą ir populiarinimą regionų, apskričių ir šalies svarbiausiuose renginiuose; už sambūriuose, konkursuose pelnytas prizines vietas. 

Laureatas

Joniškio kultūros centro
 pagyvenusiųjų liaudiškų šokių ansamblis
 JIEVARAS

 

 (meno vadovas ir choreografas Vitoldas Krajinas,
 instrumentinės grupės vadovė Edita Rudienė ir
 vokalinės grupės vadovė Alfreda Gavorkienė)
  

1978 m. trisdešimtmečių – keturiasdešimtmečių poras į liaudies šokių kolektyvą subūrė choreografė Danguolė Žalakienė. Iki 1996 m. tai buvo vidutinio amžiaus žmonių liaudiškų šokių klubas „Senjorai“. Vėliau prie šokėjų prisijungė instrumentinė ir vokalinė grupės, tad 1997-ųjų pavasarį kolektyvas tapo vyresniųjų liaudiškų šokių ansambliu ir pasivadino „Jievaru“. Bėgant metams ir dalyviams sulaukus brandesnio amžiaus, 2009 m. ansamblis „perėjo“ į kitą amžiaus grupę – pagyvenusiųjų.

Ansamblio nariams smagu būti draugėje ir dalinantis savo džiaugsmais, tačiau visada skuba į pagalbą ištikus bėdai. Jie taip pat stengiasi puoselėti, saugoti, plėtoti lietuviškas savo krašto tradicijas, liaudies šokius, dainas, muziką. Jau nuo 1996 m. kolektyvas ėmėsi naujos pasirodymų formos – kurti choreografinius spektaklius, kuriuose atsispindi Joniškio krašto papročiai ir tradicijos. Tokie spektakliai pastatyti net šeši ir jie parodyti ne tik savajame Joniškyje, bet ir kituose šalies regionuose: „Žemę į saulę, žiemą į šešėlį“ (1996), „Gale ulyčios...“ (1999), „U-lia-lia, pabaigtuvės!“ (2001), „Šalia kelio karčema“ (2003), „Iš kur svečiai atvažiavo“ (2006).2011 m. spektaklis „Smagums to gyvenima“ buvo pradėtas statyti kolektyvo įkūrėjos, meno vadovės Danguolės Žalakienės, deja, tais pačiais metais netikėtai užgeso jos širdis... Kitais metais, minint jos gimtadienį, spektaklis tapo dedikacija – in memoriam Vadovei.

Nuo 2012 m. ansambliui ir šokėjams vadovauja choreografas Vitoldas Krajinas. Muzikantus įvairiausių subtilybių moko Edita Rudienė, dainininkų balsus derina ir styguoja Alfreda Gavorkienė. Šiuo metu ansamblyje šoka 14 porų, jiems talkina šešių muzikantų grupė ir dešimt dainininkų.

Nuo 1990 iki 1997 m. kolektyvas organizuodavo kasmetinį liaudiškų šokių kolektyvų festivalį „Atdarykit vartelius“, o 2001, 2004, 2006 ir 2008 m. – tarptautinį liaudiškų šokių kolektyvų festivalį „Jievaro tiltas“. 2013 ir 2014 m.festivaliai dabartinių vadovų vėl atnaujinti ir bus rengiami kas dvejus metus.

Vadovaujant V. Krajinui, 2012 m. ansamblis parengė naują programą Lietuvos bitininkų šventei, kuri vyko Kupiškyje. 2014 m. Joniškio kultūros centras kartu su Joniškio istorijos ir kultūros muziejumi ir Duobelės savivaldybe (Latvija) įgyvendino tarpvalstybinio bendradarbiavimo programos „Latvija-Lietuva 2007−2013“ (remiamos Europos Sąjungos Bendrijos iš Europos regioninės plėtros fondo) finansuojamą projektą „Senųjų Žiemgalos tradicijų skatinimas taikant modernias meninės raiškos formas“ – šiame projekte dalyvavo ir ansamblis „Jievaras“, parengęs specialią programą Duobelės miesto Šv. Martyno dienos šventei.

Ansamblis ne kartą susilaukė aukštų įvertinimų šalies konkursuose. Labiausiai tebedžiugina „šviežias“ 2015 m. respublikiniame liaudiškų šokių ansamblių konkurse „Kadagys“ iškovotas laureato vardas.

Ansamblis koncertavo Estijoje, Italijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Rusijoje, Slovakijoje, Švedijoje.

Vitoldas Krajinas (g. 1960 m. Skuode) 1987 m. baigė studijas Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetuose (dabar – Klaipėdos universitetas), įgijo baletmeisterio pedagogo specialybę, choreografo specializaciją. 
Vitoldas – Joniškio kultūros centro choreografas, vyresniųjų liaudiškų šokių kolektyvo „Ratilis“ (nuo 1987 m.) ir jaunimo (nuo 1996 m.) įkūrėjas ir vadovas. Jau penkiolika metų – nuo 2001 m. – kasmetinio jaunimo šokių kolektyvų festivalio „Šokim šokimėlį“ iniciatorius ir organizatorius.

1993 m. V. Krajino ir tuometinės Joniškio muzikos mokyklos (dabar – Algimanto Raudonikio meno mokykla) direktoriaus Fiodoro Bondarevo iniciatyva prie mokyklos buvo įsteigtas Choreografijos skyrius, paruoštos ir patvirtintos mokymo programos.
 
Nuo 2000 m. Vitoldas yra Joniškio rajono meno švenčių vyriausiasis baletmeisteris. Nuo 1990 m. jis būna visų Lietuvos dainų švenčių Šokių dienų baletmeisterių asistentas, o 2014 m. jam patikėtos Lietuvos dainų šventės „Čia – mano namai“ Šokių dienos „Sodauto“ baletmeisterio pareigos.
 
2009 m. V. Krajinas apdovanotas Šiaulių apskrities viršininko garbės ženklu „Už nuopelnus Šiaulių apskričiai“.

Vadovo credo: „Su šokiu per gyvenimą ir rimtai, ir su šypsena.“

Edita Rudienė (g. 1969 m. Šiauliuose) 2010 m. baigė Klaipėdos universiteto muzikos pedagogikos studijas, įgijo muzikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Instrumentinei grupei vadovauja nuo 2001 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Alfreda Gavorkienė (g. 1958 m. Rokiškyje) 1980 m. baigė studijas Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetuose (dabar – Klaipėdos universitetas), įgijo muzikos mokytojo specialybę. Vokalinei grupei vadovauja nuo 1996 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Nominacija 
 
 GERIAUSIA LIAUDIŠKŲ ŠOKIŲ GRUPĖ IR VADOVAS

Suteikiama už reikšmingą pastarųjų metų veiklą ar naujo repertuaro parengimą, savo krašto choreografijos propagavimą, tradicinio šokio žanro išsaugojimą ir populiarinimą regionų, apskričių ir šalies svarbiausiuose renginiuose; už sambūriuose, konkursuose pelnytas prizines vietas.

Laureatas

Kultūros centro Panevėžio bendruomenių rūmų
 vyresniųjų liaudiškų šokių grupė
 VERDENĖ
 (
vadovas Vytautas Murauskas)

 

Šokių grupės veiklos pradžia – 1976 m. Tai buvo jaunimo kolektyvas, kuris 1983 m. jau išaugęs savo meninės brandos atžvilgiu, tapo šokių ansambliu „Verdenė“. Nuo įsikūrimo iki šių dienų kolektyvui vadovauja choreografas Vytautas Murauskas.

Per ilgą veiklos laikotarpį būta visko: nuo pačių aukščiausių laimėjimų iki krizės metų, kai kolektyvas buvo nutraukęs veiklą. Tačiau noras šokti ir būti kartu vėl suvedė draugėn – tik šį kartą į vyresniųjų liaudiškų šokių grupę. Šiuo metu kolektyve šoka 24 įvairiausių profesijų žmonės, mylintys liaudies meną ir norintys visada būti jauni. „Verdenės“ parengtose programose „Dar pabūkim“, „Lino žydėjimas“ ir „Amžių vėjai“ derinami lietuvių liaudies ir šalies choreografų sukurti sceniniai šokiai.

Kolektyvas nuo pat pirmų savo gyvavimo metų aktyviai dalyvauja Lietuvos dainų šventėse ir miesto renginiuose. Kas ketveri metai savo meninį lygį jis pasitikrina respublikiniame suaugusiųjų liaudiškų šokių konkurse „Pora už poros“ , o kas dveji – vyresniųjų liaudiškų šokių konkursiniame sambūryje „Iš aplinkui“. Pastaraisiais metais – 2013 m. „Pora už poros“ ir 2014 m. „Iš aplinkui“ – pelnytos pirmosios vietos.

Su savo koncertinėmis programomis aplankyti tarptautiniai festivaliai Estijoje, Italijoje, Graikijoje, Olandijoje, Bulgarijoje, Kuboje, Latvijoje, Rusijoje, Vengrijoje.

Nuo 2001 m. kolektyvas kartu su vadovu kasmet patys organizuoja tradicinį vyresniųjų liaudiškų šokių kolektyvų festivalį-sambūrį „Senjorų apvalcius“, kuriame dalyvauja ne tik šalies šokių grupės, bet pakviesti atvyksta festivaliuose surastų draugų kolektyvai iš užsienio.

Vytautas Murauskas (g. 1950 m. Panevėžyje) 1972 m. baigė tuometinį Šiaulių pedagoginio instituto Klaipėdos muzikos fakultetą (dabar – Klaipėdos universitetas) ir įgijo baletmeisterio pedagogo specialybę, choreografo specializaciją. Nuo pat pirmųjų studijų baigimo metų dirba Panevėžyje. Vytautas ne tik vadovauja „Verdenei“, bet ir dirba Panevėžio „Minties“ gimnazijoje ir „Ąžuolo“ progimnazijoje choreografijos mokytoju metodininku, su progimnazijos vaikų liaudiškų šokių grupe „Ąžuoliečiai“ kaskart dalyvauja šalies Dainų šventėse, šią vasarą ruošiasi dalyvauti Lietuvos moksleivių dainų šventėje Vilniuje. Nuo 2001 m. – vyresniųjų liaudiškų šokių kolektyvų festivalio-sambūrio „Senjorų apvalcius“ iniciatorius ir organizatorius.                         Vadovo credo: „Vadovo darbas turi teikti malonumą sau ir kitiems, su kuriais jis dirba.“