LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Eksperimentinė kūrybinė laboratorija

 Eksperimentinė kūrybinė stovykla laboratorija ŠIMTAKOJIS 2005

          Lietuvos liaudies kultūros centro organizuotoje eksperimentinėje respublikinėje vaikų ir jaunimo teatrų kūrybinėje stovykloje laboratorijoje ŠIMTAKOJIS 2005 dalyvavo 56 dalyviai iš įvairių miestų bei rajonų. Stovyklos metu, „Gamtos teatre“ vesti 8 praktiniai seminarai:
            Latvijos mėgėjų teatre taikomos metodikos dirbant su vaikais ir jaunimu. Režisierė – Latvijos kultūros kolegijos Režisūros katedros vedėja Edita Neimanė.
            M. Čechovo teatrinio metodo taikymas darbe su vaikais ir jaunimu. Režisierius – Klaipėdos universiteto doc. Gytis Bernardas Padegimas.
            Sveiko balso formavimas. Klaipėdos universiteto Režisūros katedros vedėja doc. dr. Danutė Vaigauskaitė.
            Formos paieškos vaikų ir jaunimo spektakliuose. Kelmės mažojo teatro režisierė Dalia Stirbytė.
           Personažo kūrimas vaikų spektaklyje. Vilniaus mažojo teatro aktorė Rasa Jakučionytė.
            Dramaturgijos svarba vaikų ir jaunimo spektakliuose. Dramaturgas Regimantas Kaškauskas.
            Profesinis vaikų ir jaunimo parengimas darbui spektaklyje. Panevėžio J. Miltinio teatro aktorius, J. Miltinio vid. mokyklos mokytojas metodininkas Vidmantas Fijalkauskas.
             Vaizdingo garso formavimas. LLKC Teatro poskyrio vyr. specialistas, aktorius, režisierius Ramūnas Abukevičius.

            Vakarais prie laužo vyko dienos darbų apžvalgos ir diskusijos. Diskusijų ir aptarimų moderatorė LLKC Teatro poskyrio vadovė Irena Maciulevičienė. Dalyviams įteikti LLKC pažymėjimai, kuriuose pažymima, kad 2005 m. liepos 18 – 22 d. DALYVIS ŠIMTAKOJO 2005 eksperimentinėje kūrybinėje stovykloje laboratorijoje  išklausė 8 paskaitas (34 valandos).
            Tokio pobūdžio stovykla rengiama jau antrą kartą. Ji susilaukė kur kas didesnio režisierių susidomėjimo – joje dalyvavo dvigubai daugiau negu „Verdenės“ stovykloje. Dalyviai kaip privalumą pabrėžė neįprastas gyvenimo sąlygas ir galimybę dirbti gamtoje, derinant darbą su poilsiu. Stovyklos atmosfera sukūrė bendrą nuotaiką, bendrą nusiteikimą darbui. Net ir tie, kurie atvažiavo tikėdamiesi tik poilsiauti, veikiai įsijungė į bendrą laboratorijos darbą. Vienu iš teigiamiausių stovyklos bruožų vertėtų įvardyti Visagino miesto ir Šalčininkų r. dalyvavimą. Tai rajonai, kurie nedalyvauja jokiuose centro organizuojamuose renginiuose, o užmegzti kontaktai leidžia manyti, kad situacija pradės keistis ir jie aktyviau įsijungs į bendrą Lietuvos mėgėjų teatrų veiklą. Tokio pobūdžio tikslinės stovyklos laboratorijos yra naudingos vadovų kvalifikacijai kelti, nes jokie kiti trumpalaikiai kursai nesuteikia tiek žinių ir patirties. Paskaitos ir aptarimai, diskusijos ir bendravimas, prasminga informacija, kurią dalyviai taikys darbe su vaikais ir jaunimu, dalysis patirtimi su kolegomis.