Pagrindinė svetainė

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

Kultūros darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas

Įsakymas dėl kultūros darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo projektų dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų taisyklių, paraiškos, sutarties, sąmatos ir ataskaitų formų patvirtinimo 

Finansavimo taisyklės

Paraiška

Sutartis

Ataskaita

Samata

Faktines išlaidas patvirtinančių dokumentų sąrašas