Dainų diena 2018
Mėgėjų meno renginiai Lietuvoje

AktualūsLNKC | Lietuvos mėgėjų meno


Dėl koronaviruso COVID-19 pandemijos 2020 metais planuoti Lietuvos mėgėjų meno renginiai atidedami vėlesniam laikui, kuris bus nustatytas pagal LR kultūros ministerijos rekomendacijas.

Lietuvoje rengiamų tęstinių prioritetinių mėgėjų meno 2021 m. renginių sąrašas (LR ministro įsakymas 2020-09-18 Nr. Nr. ĮV-1171)

2021 m. Mėgėjų meno kolektyvų renginiai Lietuvoje (visų meno šakų, žanrų mėgėjų meno kolektyvų svarbiausi, stambiausi (tarptautiniai, respublikiniai, regioniniai, rajoniniai)

Lietuvoje rengiamų tęstinių prioritetinių mėgėjų meno 2018-2020 m. renginių sąrašas (LR ministro įsakymas 2017-07-14 Nr. ĮV-845)


Ankstesni Lietuvos mėgėjų meno renginiai: 2020 m. 2019 m. 2018 m. 2017 m.  2016 m.  2015 m.  2013 m.  2012 m.  2011 m.