LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Molinuko teatro nuostatai

LIETUVOS LĖLIŲ TEATRŲ ŠVENTĖ  MOLINUKO TEATRAS

 

NUOSTATAI

 

1. Bendroji dalis

 

Vadovaujantis Regionų kultūros plėtros programa, siekiant vaikų ir jaunimo meninio ugdymo bei laisvalaikio įprasminimo, skatinant lėlių teatro plėtotę ir tolygią bei kryptingą kultūros raidą regionuose,  2006 m. vasario - gegužės mėn. rengiamas tradicinis 16-asis Lietuvos lėlių teatrų renginys MOLINUKO TEATRAS. Kviečiami dalyvauti visi šalies mėgėjų lėlių teatrai, veikiantys prie kultūros ir švietimo įstaigų

 

2. Dalyviai

 

Dalyviai skirstomi į dvi grupes: vaikų ir suaugusiųjų. Vaikų grupė – kultūros centrų ir švietimo įstaigų lėlių teatrai, kuriuose vaidina vaikai ir moksleiviai. Suaugusiųjų grupei priskirtini kultūros ir švietimo įstaigų suaugusiųjų lėlių teatrai. Jei trupės artistai yra mišraus amžiaus, ji gali būti priskirta tiek vaikų grupei ( jeigu suaugusieji tik talkina vaikams ), tiek ir suaugusiųjų ( jei daugumą sudaro suaugę ).

 

3. Repertuaras

 

Repertuaras pasirenkamas laisvai – vaidinti galima pjeses, pasakas, inscenizacijas. Kūriniai gali būti publikuoti arba naujai sukurti. Teatras negali rodyti spektaklio, kurį jau yra vaidinęs ankstesnėse MOLINUKO TEATRO šventėse. Spektaklio trukmė – ne ilgiau 45 min.

 

4. Vertinimas

 

Spektaklius stebės ir vertins vertinimo komisijos, sudarytos iš mėgėjų meną kuruojančių kultūros ir švietimo darbuotojų, režisierių, teatro pedagogų. Vaikų ir suaugusiųjų trupės visuose turuose (vietiniame, regioniniame, respublikiniame) vertinamos atskirai.

 

5. Organizavimo tvarka

 

Šventė vyks trimis etapais. Pirmasis, vietinis – 2006 m. vasario - kovo mėn. Tikslią datą ir tvarką nustato vietiniai organizatoriai. Vietos vertinimo komisijos į tolesnį etapą atrenka vieną - du teatrus, vienas jų turi būti iš vaikų, kitas iš suaugusiųjų grupės. ( Didieji miestai – Vilnius, Kaunas, Klaipėda gali atrinkti tris lėlių teatrus). Į regioninį turą atrinktų lėlių teatrų anketas ir spektaklių programėles iki 2006 m. kovo 15 d. privalu išsiųsti regioninio renginio organizatoriams.

Regioniniai renginiai vyks:

balandžio 10-11 d. Rokiškio kultūros rūmuose (Aukštaitijos lėlių teatrai),

balandžio 12-13 d. Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centre Kuršėnuose (Žemaitijos lėlių teatrai)

balandžio 14-15 d. Birštono kultūros centre ( Dzūkijos, Suvalkijos lėlių teatrai).

Regioninių turų vertinimo komisijos atrinks sėkmingiausiai pasirodžiusius vaikų ir suaugusiųjų lėlių teatrus į respublikinę šventę, vyksiančią 2006 m. gegužės 20 - 21 d. Panevėžio lėlių vežimo teatre. Panevėžyje vertinimo komisija paskelbs MOLINUKO TEATRO laureatus ir diplomantus, vyks seminaras. Stebėti spektaklius, dalyvauti jų aptarimuose, seminare kviesime visų šventėje dalyvavusių lėlių teatrų vadovus.

           

Organizatorių adresai ir telefonai

 

Rokiškyje:     

Vaiva Kirstukienė. Tel. (8 ~ 458) 52482, mob. 8 618 02647

Anketas siųskite adresu: Rokiškio kultūros rūmai, Respublikos g. 96, LT- 42136 Rokiškis

 

Kuršėnuose:  

Nijolė Girniuvienė. Tel. (8 ~ 41) 5 23 471, mob. 8 615 11646

Raimondas Sinkevičius. Tel. (8 ~ 41) 5 23698

Anketas siųskite adresu: Šiaulių rajono kultūros skyrius, Aušros al. 21,  LT-76299 Šiauliai

 

Birštone:        

Zigmas Vileikis. Tel. (8 ~ 319) 65550

Rimantas Jacunskas. Mob. 8 616 14308

Anketas siųskite adresu: Birštono kultūros centras, Jaunimo g. 4, LT- 59206 Birštonas

 

Panevėžio lėlių vežimo teatro direktorius

Antanas Markuckis. Tel.(8 ~ 45) 511236

Adresas: Respublikos g. 30, LT-35172 Panevėžys

  

Šventės koordinatorė  

Irena Maciulevičienė. Tel. (8 ~ 5) 261 2100, mob. 8 674 15 582

Adresas: Barboros Radvilaitės g. 8, LT-01124 Vilnius

 

 

Visas dalyvavimo MOLINUKO TEATRO šventėje išlaidas dengia vietos įstaigos.