LNKC logotipas

Dainų diena 2018
NUOSTATAI

                                    NUOSTATAI

 

                             1. Bendroji dalis

 

Siekiant šalies teatrinės kultūros ir visų teatro žanrų plėtotės, skatinant regionų teatrinių tradicijų bei nacionalinės dramaturgijos puoselėjimą, 2006 m. rudenį rengiama 16-oji Lietuvos mėgėjų teatrų apžiūra šventė ATSPINDŽIAI-2006.

 

                            2. Dalyviai


Kviečiami dalyvauti visi  miestų ir rajonų centrų suaugusiųjų mėgėjų teatrai  su naujausiais įvairių žanrų, krypčių ir stilių (drama, komedija, tragedija, poezija, pantomima ir t.t.) spektakliais.

           

                                    3. Rengimo tvarka

 

ATSPINDŽIAI-2006 rengiami 3 etapais:

           

1.Vietos apžiūros. Prašome miestų ir rajonų kultūros vadovus iki 2006 m. rugsėjo mėn. surengti miesto, rajono suaugusiųjų mėgėjų teatrų apžiūrą ir į tolesnį etapą atrinkti vieną brandžiausią spektaklį. Užpildytą dalyvio anketą ir spektaklio programėlę iki rugsėjo 15 d. atsiųsti į Lietuvos liaudies kultūros centro Teatro poskyrį. Anketoje būtina nurodyti, kurioje regioninėje apžiūroje teatras pageidautų dalyvauti. Pavėlavusieji atsiųsti anketas nebus kviečiami dalyvauti.

 

2. Regioninės apžiūros vyks:

Lapkričio 4-5 d. Ukmergės kultūros centre ( Kauno g. 8, LT- 20114, tel. 8 ~ 340 63798 )

Lapkričio 11-12 d. Kretingos kultūros rūmuose ( J.Pabrėžos g. 1, LT-97129, tel. 8 ~ 445 52082 ) Lapkričio 18-19 d. Kupiškio kultūros centre (Gedimino g. 40, LT-40129, tel. 8 ~ 459 35677 )

Vertinimo komisija į baigiamąją šventę atrinks 6-8 įdomiausius spektaklius, atspindinčius geriausias mėgėjų teatrų tradicijas. Savo sprendimą vertinimo komisija paskelbs pasibaigus paskutinei regioninei apžiūrai.

 

3. Baigiamoji ATSPINDŽIŲ-2005 šventė vyks gruodžio 2-3 d. Šiaulių miesto kultūros centre ( Aušros al. 31, LT-76300, tel. 8 ~ 41 524163 ).

 Kartu su vertinimo komisijos nariais įdomiausius regionų spektaklius pamatys ir aptars visi  ATSPINDŽIUOSE dalyvaujantys režisieriai. Teatrams bus įteikti diplomai, atminimo dovanos. Ryškiausi šventės spektakliai bus siūlomi kandidatais  nominacijai  AUKSO PAUKŠTĖ.


                                    
 4. Reikalavimai ir nuostatos

 

1.Teatrai rodo savo  naujausius spektaklius, pastatytus 2005/2006 metais, nevaidintus 2005 m. ATSPINDŽIŲ šventėje.

2.Privalu tvarkingai ir išsamiai užpildyti ATSPINDŽIŲ-2006 anketą, kurioje turi būti vietos (miesto, rajono) vertinimo komisijos pirmininko pasirašyta rekomendacija teatrui vaidinti regioninėje apžiūroje. Jeigu mieste ar rajone apžiūra nebūtų rengiama, o atsirastų teatras, norintis pasirodyti regione, jis privalo turėti kultūros vadovų pasirašytą rekomendaciją atstovauti savo miestui ar rajonui.

3.Vaidinama gali būti lietuvių ar užsienio dramaturgija, inscenizacijos, poezija. Spektaklio trukmė - ne daugiau kaip 60 min.

4.Į regioninę apžiūrą kiekvienas teatras atsiveža savo spektaklio programėlių, rengėjams iš anksto atsiunčia afišų ir 1-2 spektaklio nuotraukas.

5.Į baigiamąją šventę Šiauliuose pakviestieji teatrai atsiveža teatro vėliavą, spektaklio programėlių, rengėjams nusiunčia 2-3 spektaklio afišas, 1-2 nuotraukas,  duomenų apie teatrą, vaidinamą spektaklį.

6.Teatrų, dalyvausiančių regioninėse apžiūrose, režisieriai kviečiami spalio 6 d. 13 val. į pasitarimą Vilniuje,  LLKC salėje.

7.Visas teatrų ir režisierių išlaidas padengia vietos įstaigos.

 

                                    5. Koordinavimas

  

 

ATSPINDŽIŲ-2006 koordinatorė:

LLKC Teatro poskyrio vadovė Irena Maciulevičienė

Tel. ( 8 ~ 5 ) 2612100, mob. 8 67415582,

Faksas ( 8 ~ 5 ) 2124033

Adresas: Barboros Radvilaitės g. 8,  LT-01124 Vilnius

El. paštas: teatras@lfcc.lt