LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Apie Verdenę
Rengiama kas treji metai nuo 1998 m. Dalyvauja jaunimo ir suaugusiųjų  poezijos teatrai, skaitovai. Kai nerengiama tradicinė respublikinė apžiūra, organizuojama kūrybinė stovykla laboratorija.