Dainų diena 2018
LIETUVOS VAKARŲ KRAŠTO DAINŲ ŠVENTĖ NATOS

 ŽALGIRIO MŪŠIO PERGALĖS 600 - SIOMS METINĖMS

LIETUVOS VAKARŲ KRAŠTO DAINŲ ŠVENTĖ

 

2010 m. birželio mėn. 12 d.

Klaipėda.

Vasaros estrada. Pradžia 17.00 val.

 

PROGRAMA (GAIDŲ RINKINYS ATSISIŲSTI)

 

 (Jungtinis choras: jaunučiai, jauniai, jaunimo, suaugusiųjų lygių balsų ir mišrūs chorai)

 

KUR LYGŪS LAUKAI                                     J.Tallat Kelpša.  Eilės  Maironio

O, VYTAUTAI DIDIS                                       Bronius Jonušas, eilės Petro Vaičiūno

(lygių balsų chorai dainuoja atitinkamai mišraus choro balsų partijas)           

 

 (Dainuoja jaunučių chorai)

 

MANO VYTIS IR TRISPALVĖ                        Vaclovas Augustinas.  Eilės Bernardo Brazdžionio

VABALIUKŲ DAINELĖ APIE LIETŲ              Banga Balakauskienė.  Eilės Sigito Poškaus

 

(Dainuoja jungtinis jaunučių ir jaunių choras)

 

ANT KIEKVIENO KALNELIO                         Benjaminas Gorbulskis. Eilės Justino Marcinkevičiaus

 

 (Dainuoja jaunių, merginų  ir moterų chorai)

 

OI LEKIA, LEKIA GULBIŲ PULKELIS           Mikalojus Konstantinas Čiurlionis.  Liaudies daina

GRAŽIAUSIAS SODAS                                    Vytautas Miškinis. Eilės A Puišytės

VIEŠPATIES LELIJA                                         Gintarė Jautakaitė. Eilės

 

 (Dainuoja jaunimo ir suaugusiųjų mišrūs chorai)

 

ANOJ PUSĖJ DUNOJĖLIO                               Lietuvių liaudies daina

LIETUVIŲ LIAUDIES DAINŲ PYNĖ               Banga Balakauskienė

ŪDRIO DAINA iš op. „Pilėnai“                           Vytautas Klova. Eilės  J. Mackonio

JAUNOJO BAJORO DAINA iš op. „Gražina“    Jurgis Karnavičius.  Eilės  K. Inčiūros

 

 (Jungtinis choras: jaunučiai, jauniai, jaunimo, merginų, suaugusiųjų lygių balsų ir mišrūs chorai)

 

UŽ AUKŠTŲJŲ KALNELIŲ                              Lietuvių liaudies karo daina. Tautos karžygių atminimui

KUR BĖGA ŠEŠUPĖ                                          Česlovas Sasnauskas. Eilės Maironio

TĖVYNĖ DAINŲ IR ARTOJŲ                           Gintautas Tautkus. Eilės Justino Marcinkevičiaus

BALTAS PAUKŠTIS                                          Vytautas Kernagis. Eilės ir muzika

TAUTOS GIESMĖ                                              Vincas Kudirka. Eilės ir muzika

 

LIAUDIES DAINOS

 

Ant kalno klevelis ( 412.6 kb )

 

Atskrend sakalėlis ( 397.5 kb )

 

Augo kieme klevelis ( 440.4 kb )

 

Eisim broleliai namo ( 140.5 kb )

 

Pjaun broliukai žalioj lankoj ( 308.4 kb )

 

Saulele tekėjo ( 423.1 kb )

 

Šėriau žirgelį ( 515.5 kb )

 

Šių naktį per naktį ( 466.0 kb )

 

Tykus vakars be vėjo ( 488.8 kb )