Dainų diena 2018
"Mes Lietuvos vaikai 2001" rezultatai

"Mes Lietuvos vaikai"

Vilniaus apskrities regioninio turo
Naujininkų vid. m-kla kovo 31 d. (Šaltkalvių 32, Vilnius)
P r o t o k o l a s

Choro pavadinimas

Vadovo v.p.

Balai

Vietos

Vilniaus “Minties” vid. m-klos jaunių choras

Irena Stanevičienė

87.5

I

Vilniaus Naujininkų vid. m-klos jaunių choras

Lina Blebaitė

86.25

II

Vilniaus A.Vienuolio gimnazijos jaunių choras “Daina”

Nijolė Žylienė

80.25

III

Vilniaus Naujininkų vid. m-klos jaunių choras “Mažasis pasaulis”

Edita Narmontienė

78.75

IV

Trakų raj. Lentvario Motiejaus Šimelionio vid. m-klos jaunių choras

Eugenija Aliukonytė

67.25

V

Vilniaus Pilaitės vid. m-klos jaunių choras “Do x Do”

Svetlana Kirkilienė

65

VI

Vilniaus raj. Pagirių muzikos m-klos jaunių choras “Bijūnėlis”

Nijolė Čičinskienė

68.75

I

Vilniaus muzikos m-klos “Lyra” jaunučių choras

Saulė Atminienė

68.25

II

Nemenčinės muzikos m-klos jaunių choras

Natalija Afanasjeva

58,75

III

Šalčininkų Stanislavo Moniuškos menų m-klos jaunių choras

Svetlana Dovgan

54.75

IV

Vilniaus M.Daukšos vid. m-klos merginų choras “Volungė”

Stasė Skurulskienė

85.75

I

Trakų raj. Lentvario Motiejaus Šimelionio vid. m-klos merginų choras

Eugenija Aliukonytė

69.5

II

Šalčininkų raj. Jašiūnų muzikos m-klos merginų choras

Natalija Afanasjeva

67.5

I

Vilniaus jėzuitų gimnazijos mišrus choras

Irena Stanevičienė

Leonidas Abaris

89.25

I

Ukmergės A.Smetonos vid. m-klos mišrus choras

Jūratė Martinkutė

79.75

III

Vilniaus Gabijos gimnazijos mišrus choras

Edita Bagvilienė

Regina Šapranauskaitė

73.25

IV

Vilniaus Pilaitės vidurinės mokyklos mišrus choras

Laima Šimanauskienė

71.25

V

 Komisijos pirmininkas Vytautas Miškinis
Nariai Algimantas Lopas
Regina Maleckaitė
Saulius Liausa

 

Vilniaus apskrities regioninio turo
Minties vid. m-kla balandžio 8 d. (Erfurto 23, Vilnius)
P r o t o k o l a s

 

Choro pavadinimas

Vadovo pavardė

Balai

Vietos

Lietuvos vaikų ir jaunimo centro Dainų ir šokių ansamblio “Ugnelė” jaunučių choras

Valerija Skapienė

90

I

Lietuvos vaikų ir jaunimo centro choro studijos “Versmė” jaunučių choras

Diana Pranskutė

Miglė Matuliauskaitė

70.25

 

Vilniaus “Ąžuoliuko” muzikos mokyklos jaunučių choras

Daiva Leipuvienė Edita Narmontienė

85.5

II

Vilniaus raj. Pagirių muzikos m-klos jaunučių choras

Janina Pamarnackienė

69.25

 

Šalčininkų raj. Eišiškių muzikos m-klos jaunučių choras

Zofija Venckevič

70.25

 

Šalčininkų S.Moniuškos menų m-klos jaunučių choras

Olga Zinevič

71.75

 

Vilniaus r. Juodšilių vid. m-klos “Šilas” jaunučių choras

Aldona Einorienė

78.25

 

Vilniaus Naujininkų vid. m-klos jaunučių choras

Diana Mickevičiūtė

74

 

Vilniaus raj. Marijampolio vid. m-klos jaunučių choras

Teresė Vinslovaitė

62

 

Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio vid. m-klos jaunučių choras

Natalija Rogožienė

70.75

 

Trakų raj. Rūdiškių vid. m-klos jaunučių choras

Gražina Kerienė

56.5

 

Trakų pradinės m-klos jaunučių choras

Inta Steponavičienė

67.5

 

Vilniaus Antano Vienuolio gimnazijos jaunučių choras

Stasė Skurulskienė

87.5

I

Vilniaus Žemynos gimnazijos jaunių choras “Žemyna”

Šviesuolė Verikienė

53.75

 

VRM kultūros ir sporto rūmų berniukų ir jaunuolių choro studijos “Sakalėlis” jaunių choras

Margarita Viesulienė

78.5

 

Vilniaus J.Basanavičiaus vid. m-klos merginų choras

Judita Taučaitė

62.5

 

Vilniaus Antano Vienuolio gimnazijos mišrus choras “Atžalynas”

Stasė Skurulskienė

86.25

II

  

Komisijos pirmininkas Fabijonas Sereika
Nariai: Regina Maleckaitė
Algimantas Lopas
Saulius Liausa

 

Kauno apskrities regioninio turo
Vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmuose balandžio 22 d.
P r o t o k o l a s

Choro pavadinimas

Vadovo pavardė

Balai

Vietos

Ukmergės meno mokyklos jaunučių choras

Daiva Petrikienė

86.66

I

Jonavos meno m-klos jaunučių choras

Dalia Asadauskaitė

83,66

 

Kauno I muzikos m-klos jaunučių choras

Roma Kazlauskienė

82.33

 

Kauno savivaldybės švietimo ir ugdymo skyriaus berniukų chorinio dainavimo mokyklos “Varpelis” 3-4 kl. jaunučių choras

Vilma Masienė

Irena Gražulytė

88.66

I

Kaišiadorių muzikos m-klos jaunių choras

Elena Jakubauskienė

81

 

Prienų meno m-klos jaunių choras

Reda Černiauskienė

82.66

 

Kauno A.Kačanausko muzikos m-klos chorinio dainavimo specialybės jaunių choras “Perpetuum mobile”

Beata Kijauskienė

85.33

I

Kauno Miko Petrausko muzikos m-klos jaunių choras

Tatjana Astafjeva

83.66

 

Kauno I muzikos m-klos chorinio dainavimo specialybės jaunių choras 

Jūratė Jaudegytė

85.33

I

        

 Komisijos pirmininkas Fabijonas Sereika
Nariai: Regina Maleckaitė
Saulius Liausa

 

Kauno apskrities regioninio turo
“Rasos” gimnazijoje balandžio 22 d.(P.Lukšio 40, Kaunas)
P r o t o k o l a s

Choro pavadinimas

Vadovo pavardė

Balai

Vietos

Kauno Vydūno vid. m-klos jaunučių choras

Inga Šeduikienė

65.66

 

Kauno “Vyturio” vid. m-klos jaunučių choras

Violeta Belevičiūtė

79.66

 

Kauno A.Stulginskio vid. m-klos jaunučių choras ir pop choras “Lašeliukai”

Sonata Radžiūnaitė

Violeta Česnienė

85

I

Kauno Milikonių vid. m-klos jaunučių choras

Rasa Daunorienė

84.33

 

Kauno Vaižganto vid. m-klos jaunučių choras

Darius ir Giedrė Druskiai

78

 

Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno vid. m-klos  jaunučių choras

Svetlana Mockienė

50

 

Kauno Vaišvydavos vid. m-klos šv. Cecilijos ateitininkų kuopos jaunučių choras

Laima Botyrienė

84

 

Kauno r. Kulautuvos vid. m - klos. jaunučių (berniukų) choras

Regina Vitkauskienė

81.33

 

Ukmergės Dukstynos vid. m-klos jaunučių choras

Vilma Retienė

83

 

Kauno “Vyturio” vid. m-klos jaunių choras

Stasys Selemenavičius

78.66

 

Kauno V.Kuprevičiaus vid. m-klos jaunių choras

Gerda Kemežienė

Giedrė Kurienė

75

 

Kauno A.Stulginskio vid. m-klos jaunių choras ir pop choras “Lašeliukai”

Sonata Radžiūnaitė

Violeta Česnienė

69

 

Kauno “Aušros” gimnazijos jaunių choras

Darius ir Giedrė Druskiai

-

 

Kauno J.Dobkevičiaus vid. m-klos jaunių choras

Lina Viršilienė

72.33

 

Kėdainių “Ryto” vid. m-klos jaunių choras

Vita Dudonienė

78.33

 

Kauno Kalniečių vid. m-klos merginų choras

Albina Jakubonienė

85.33

I

Kauno Vaišvydavos vid. m-klos šv. Cecilijos ateitininkų kuopos merginų choras

Laima Botyrienė

85

II

Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų mergaičių choras “Lyra”

Regina Meilutienė

87.33

I

Kėdainių “Atžalyno” vid. m-klos merginų choras

Neringa Markevičienė

76.66

 

Kauno “Rasos” gimnazijos mišrus choras “Gaja”

Danutė Šaučiūnienė

85

II

Kauno “Vyturio” vid. m-klos mišrus choras

Rinalda Burinskienė

84

III

Kauno Veršvų vid. m-klos mišrus choras

Laima Kasparevičienė

61.66

 

Kauno Viktoro Kuprevičiaus vid. m-klos mišrus choras

Artūras Šakalys

71.66

 

Kėdainių “Ryto” vid. m-klos mišrus choras

Vita Dudonienė

87

I

 

            Komisijos pirmininkas Fabijonas Sereika
Nariai: Regina Maleckaitė
Saulius Liausa

 

Panevėžio regioninio turo
Vaikų muzikos mokykloje balandžio 21 d.(Vilniaus 2)
P r o t o k o l a s 

Choro pavadinimas

Vadovo p.v.

Balai

Vietos

Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazijos jaunių choras

Renata Karašienė

-

 

Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazijos merginų choras

Renata Karašienė

-

 

Panevėžio “Šaltinio” vid. m-klos jaunučių  choras

Žydrūnė Pilkauskienė

67.3

 

Panevėžio 4-osios vid. m-klos jaunučių choras

Laima Sereikienė

85.6

I

Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto vid. m-klos jaunučių choras

Reda Kazlauskienė

78.3

 

Zarasų “Ąžuolo” gimnazijos jaunučių choras

Janina Marcinkevičiūtė

79.6

 

Utenos Krašuonos pagrindinės m-klos jaunučių choras “Krašuona”

Rasa Malinauskaitė

Valerija Murmulienė

80.6

 

Rokiškio Romuvos gimnazijos jaunučių choras

Julija Vaitonienė

78

 

Panevėžio 12-osios vid. m-klos jaunučių choras

Aldona Mikolaitienė

66.6

 

Panevėžio K.Paltaroko vid. m-klos jaunių choras

Jecinta Garbaliauskienė

 -

 

Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazijos jaunių choras

Loreta Bajorinienė

87

I

Biržų Kaštonų vid. m-klos jaunių choras

Rasa Stanulevičienė

50

 

Biržų “Aušros” vid. m-klos jaunių choras

Vaidota Pladytė

50

 

Panevėžio “Šaltinio” vid. m-klos merginų ansamblis “Mūza”

Žydrūnė Pilkauskienė

56.6

 

Panevėžio 5-osios vid. m-klos merginų choras

Jadvyga Jėčienė

-

 

Anykščių J.Biliūno gimnazijos merginų choras

Violeta Navalinskienė

85

I

Molėtų kultūros centro - gimnazijos mišrus choras

Birutė Šeškauskienė

88

I

Biržų “Aušros” vid. m-klos mišrus choras

Regina Baronienė

58.3

 

                                                                                                                                             

                                                                                                                                             

            Komisijos pirmininkas Ksaveras Plančiūnas
Nariai: Regina Maleckaitė
Virginija Katinienė

Panevėžio regioninio turo
Panevėžio konservatorijoje balandžio 21 d.(Nemuno 8)
P r o t o k o l a s

Choro pavadinimas

Vadovo v.p.

Balai

Vietos

Panevėžio muzikos m-klos jaunučių choras

Sandra Juzėnaitė

68.6

Panevėžio muzikos m-klos jaunių choras

Sandra Juzėnaitė

64.66

Anykščių muzikos m-klos jaunučių choras

Stefanija Čapkevičienė

85.66

I

Biržų raj. muzikos m-klos jaunučių choras

Jūratė Duderienė

64.6

Utenos muzikos m-klos jaunučių choras

Lina Jurkaitienė

85.33

II

Panevėžio konservatorijos pagrindinės muzikos m-klos merginų choras

Nijolė Karpavičienė

85

II

Panevėžio konservatorijos merginų choras

Irena Paplonskienė

87

I

Panevėžio konservatorijos mišrus choras

Emilija Kriščiūnaitė

85

I

Panevėžio konservatorijos pagrindinės muzikos m-klos jaunių choras

Silvija Tamoliūnienė

85

I

Anykščių muzikos m-klos jaunių choras

Kristina Vičinienė

77

Ignalinos muzikos m-klos jaunių choras

Birutė Paukštienė

83.66

Rokiškio muzikos m-klos jaunių choras

Reda Kazlauskienė

65

Molėtų muzikos m-klos jaunių choras

Kazimieras Tučinskas

78.66

Zarasų meno m-klos jaunių choras

Šviesuolė Venclovaitė

80.33

Utenos muzikos m-klos jaunių choras

Virginija Šeduikienė

84.33

II

Zarasų raj. Dusetų muzikos m-klos jaunių choras

Dalia Deinienė

79.66

Biržų muzikos m-klos jaunių choras

Palmira Briedienė

80.66

Komisija: Salvinija Jautakaitė
Algimantas Lopas
Saulius Liausa

 

Marijampolės regioninio turo
Marijampolės aukštesniojoje pedagogikos mokyklos salėje balandžio 28d.
P r o t o k o l a s

Choro pavadinimas

Vadovo v.p.

Balai

Vietos

Lazdijų darželio-mokyklos “Vyturėlis” jaunučių choras

Birutė Vžesniauskienė

56

 

Marijampolės muzikos m-klos jaunučių choras

Ligita Dzemijonienė

84

 

Marijampolės moksleivių kūrybos centro choro studijos “Vyturėlis” II klasės jaunučių choras

Daiva Naktinskienė

83.66

 

Marijampolės moksleivių kūrybos centro choro studijos “Vyturėlis” III klasės jaunučių choras

Rasa Burinskienė

76.33

 

Lazdijų meno m-klos jaunučių choras

Eglė Malinauskienė

73.66

 

Vilkaviškio vyskupijos KKC vid. muzikos m-klos jaunučių choras

Daiva Žardeckienė

85.33

I

Varėnos muzikos m-klos jaunučių choras

Loreta Tiškienė

Daiva Selevičienė

83.66

 

Lazdijų raj. Veisiejų vid. m-klos jaunių choras

Genutė Vyšniauskienė

66.66

 

Marijampolės muzikos m-klos jaunių choras

Ligita Dzemijonienė

85

I

Marijampolės moksleivių kūrybos centro choro studijos “Vyturėlis” jaunių choras

Albinas Naktinskas

79

 

Lazdijų meno m-klos Veisiejų filialo jaunių choras

Rasa Sabaliauskienė

61.66

 

Lazdijų meno m-klos jaunių choras

Albertas Stumbras

81

 

Varėnos muzikos m-klos jaunių choras

Ilona Zalanskienė

78.66

 

Marijampolės aukštesniosios pedagogikos m-klos merginų choras

Lina Strazdienė

85

I

Vilkaviškio vyskupijos KKC vid. muzikos m-klos merginų choras

Virginija Junevičienė Daiva Žardeckienė

85

I

Marijampolės “Šaltinio” vid. m-klos mišrus choras

Irena Meškauskaitė

80

 

 

     Komisija: Ksaveras Plančiūnas
Regina Maleckaitė
Saulius Liausa

 

Šiaulių regioninio turo
Šiaulių Juventosvidurinės mokyklos salėje balandžio 29d.
P r o t o k o l a s

Choro pavadinimas

Vadovo vardas,pav.

Balai

Vietos

Šiaulių “Juventos” vid. m-klos jaunučių choras

Loreta Stankuvienė

83.5

 

Šiaulių “Juventos” vid. m-klos jaunučių choras

Ramunė Urniežienė

77

 

Šiaulių “Juventos” vid. m-klos 4-tų kl. jaunučių choras

Aušra Adomaitienė

85.5

I

Šiaulių “Sandoros” pagrindinės m-klos jaunučių choras

Rolanda Kalakauskienė

67

 

Šiaulių Dubijos vid. m-klos jaunučių choras

Danguolė Masandukiekienė

61

 

Šiaulių Salduvės vid. m-klos jaunučių choras

Akvilė Greičiūnaitė

Vytautas Greičiūnas

63

 

Pakruojo “Žemynos” vid. m-klos jaunučių choras

Genė Četkauskienė

75.5

 

Šiaulių “Romuvos” vid. m-klos jaunučių choras

A.Kardašienė

64.5

 

Šiaulių I muzikos m-klos jaunučių choras “Gaida”

Ginta Palujanskienė

83.5

 

Šiaulių II muzikos m-klos jaunučių choras

Eugenija Balvočienė

75.5

 

Šiaulių “Dagilėlio” dainavimo m-klos I klasės berniukų choras “Dagilėlis”

Rima Koržanovienė

79

 

Šiaulių “Dagilėlio” dainavimo m-klos berniukų choras “Dagilėlis”

Janina Bartkutė

85.5

I

Mažeikių muzikos m-klos jaunučių choras

Liudmila Kostkevičienė

83.5

 

Radviliškio muzikos m-klos jaunučių choras

A.Meškauskienė

67.5

 

Plungės meno m-klos jaunučių choras

Stasė Budginienė

Lina Raudoniūtė

85

II

Kuršėnų muzikos m-klos jaunučių choras

Hana Pastauskienė

80

 

Kelmės muzikos m-klos jaunučių choras

Beata Pralgauskienė

71.5

 

 

 

Komisija: Fabijonas Sereika
Algimantas Lopas

 

Šiaulių regioninio turo
Šiaulių “Dagilėlio” dainavimo mokyklos salėje balandžio 29d.
P r o t o k o l a s

                                                                                                                                               

Choro pavadinimas

Vadovo v.p.

Balai

Vietos

Šiaulių “Juventos” vid. m-klos jaunių choras “Juventa”

Rima Gumuliauskienė

86.66

I

Radviliškio raj. Šeduvos vid. m-klos jaunių choras “Ja-Da”

Aurelija Meškauskienė

77.66

 

Šiaulių I muzikos m-klos jaunių choras “Gaida”

Ginta Palujanskienė

84.66

II

Šiaulių I muzikos m-klos chorinio dainavimo skyriaus jaunių choras

Genovaitė Jaseliūnienė

85.33

I

Šiaulių konservatorijos muzikos m-klos jaunių choras

Nijolė Vaičiulienė

72

 

Šiaulių moksleivių namų jaunių choras “Dainorėliai”

Valerija Berteškienė

68.66

 

Mažeikių muzikos m-klos jaunių choras

Dalia Olberkienė

76.33

 

Mažeikių raj. Viekšnių muzikos m-klos jaunių choras

Vitalis Lizdenis

61.66

 

Radviliškio muzikos m-klos Šeduvos filialo jaunių choras

Kęstutis Pakštas

78.66

 

Joniškio meno m-klos jaunių choras “Svajonėlė”

Marytė Mikalėnienė

74.66

 

Plungės meno m-klos chorinio dainavimo skyriaus jaunių choras

Irena Bakanauskienė

85.33

I

Kuršėnų muzikos m-klos jaunių choras

Hana Pastauskienė

82.66

 

Plungės A.Jucio vid. m-klos merginų choras

Elena Leliugienė

78

 

Mažeikių muzikos m-klos chorinio dainavimo specialybės mergaičių choras

Janina Grušienė

88

I

Šiaulių “Dagilėlio” dainavimo m-klos berniukų ir jaunuolių choras “Dagilėlis”

Remigijus Adomaitis

93

I

Šiaulių “Juventos” vid. m-klos mišrus choras “Juventa”

Rima Gumuliauskienė

85

I

Pakruojo “Atžalyno” vid. m-klos mišrus choras

Aušrelė Nazarovaitė

66.66

 

 

Komisijos pirmininkas Vytautas Miškinis
Nariai: Regina Maleckaitė
Saulius Liausa

 

Klaipėdos regioninio turo
balandžio 7 d.
P r o t o k o l a s

 

Choro pavadinimas

Vadovo v.p.

Balai

Vieta

Klaipėdos Sendvario vid. m-klos jaunučių choras

Gražina Vaškienė

75

 

Klaipėdos “Aukuro” vid. m-klos jaunučių choras

Rima Veličkienė

65

 

Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos jaunučių choras

Aušra Malinauskienė

 

 

Klaipėdos “Medeinės” pradinės m-klos jaunučių choras

Vilija Prikockienė

55

 

Klaipėdos “Varpo” vid. m-klos jaunučių choras

Jolanta Simaitienė

 

 

Klaipėdos “Smeltės” vid. m-klos jaunučių choras “Smiltelė”

Regina Valskienė

85.6

I

Klaipėdos Prano Mašioto vid. m-klos jaunučių choras “Kūlverstukas”

Rasa Zigmantienė

75

 

Klaipėdos Simono Dacho vid. m-klos jaunučių choras

 

62.5

 

Klaipėdos “Vyturio” vid. m-klos jaunučių choras

Alma Žukienė

 

 

Klaipėdos raj. Kretingalės pagrindinės m-klos jaunučių choras

Rimgaudas Juozapavičius

57

 

Palangos m. Šventosios pagr.m-klos jaunučių choras

Valdonė Juozapavičienė

65

 

Klaipėdos Sendvario vid. m-klos jaunių choras

Jolanta Kristina Minajeva

58.2

 

Klaipėdos “Vyturio” vid. m-klos jaunių choras

Anastazija Vainoriūtė

+

 

Klaipėdos “Varpo” vid. m-klos jaunių choras

Ina Cholinienė

+

 

Klaipėdos Vydūno vid. m-klos jaunių choras

Arvydas Girdzijauskas

85

I

Klaipėdos raj. Kretingalės pagrindinės m-klos jaunių choras

Rimgaudas Juozapavičius

60

 

Palangos m. Šventosios pagr.m-klos jaunių choras

Valdonė Juozapavičienė

52

 

Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos merginų choras

Edita Mockuvienė

78

 

Klaipėdos “Smeltės” vid. m-klos merginų choras

Marius Butkevičius

Rūta Grybaitė

88

I

Jurbarko Giedriaus - Giedraičio gimnazijos merginų choras

Danutė Lapienė

85

II

Klaipėdos “Ąžuolyno” gimnazijos mišrus choras “Atžalynas”

Dalia Pilipavičienė

86

I

Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos mišrus choras

Aušra Malinauskienė

 

 

Kretingos raj. Salantų vid. m-klos mišrus choras

Valentina Budrienė

57.7

 

Klaipėdos J.Karoso muzikos m-klos jaunučių choras

Adolfina Arlauskienė

86.3

I

Kretingos raj. Salantų meno m-klos jaunučių choras

Danutė Pučkorienė

85

 

Kretingos meno m-klos jaunučių choras

Violeta Andruškevičienė

85.3

 

Palangos St.Vainiūno muzikos m-klos jaunučių choras

Edmundas Jucevičius

85.3

 

Klaipėdos J.Kačinsko muzikos m-klos jaunučių choras “Gintarėlis”

 

75

 

Klaipėdos J.Karoso muzikos m-klos jaunių choras

Magdė - Rita Skirsgilienė

76.3

 

Klaipėdos E.Balsio menų gimnazijos jaunių choras

Zita Kariniauskienė

 

 

Kretingos meno m-klos jaunių choras

Birutė Jašinskienė

88.3

I

Kretingos raj. Salantų meno m-klos jaunių choras

Palmira Pučkoriūtė

Petras Pučkorius

88.3

I

Palangos St.Vainiūno muzikos m-klos jaunių choras

Janina Alūzienė

74.3

 

Gargždų muzikos m-klos berniukų choras “Klevelis”

Vidas Normantas

70

 

 

Komisijos pirmininkas Vytautas Miškinis 

            Nariai: Regina Maleckaitė 

                        Saulius Liausa