Pagrindinė svetainė

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

Struktūra

Struktūrinė schema 2023 m.

schema


VADOVYBĖ

ETNINĖS KULTŪROS SKYRIUS

Folkloro specialistai
Tautodailės specialistai
Nematerialaus kultūros paveldo specialistai
Žurnalo „Būdas“ redakcija
Papročių ir apeigų specialistai

MĖGĖJŲ MENO KŪRYBOS SKYRIUS

Muzikos specialistai
Teatro specialistai
Choreografijos specialistai

REGIONŲ KULTŪROS SKYRIUS

Regionų kultūros informacijos specialistai
        Lietuvos kultūros centrai
        Pasaulio lietuvių bendruomenės
Leidybos ir dizaino specialistas
Liaudies kūrybos archyvas
Informacinių technologijų specialistai
Garso įrašų studija

FINANSŲ IR APSKAITOS SKYRIUS

BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIUS

Dokumentų, patvirtinančių darbo stažą ir (arba) darbo užmokestį, išdavimas (prašymo forma)


Informacija apie komisijas ir darbo grupes

MĖGĖJŲ MENO ŠAKŲ IR ŽANRŲ TARYBOS

Nuostatai
Mėgėjų meno šakų ir žanrų tarybos sąrašai:  2022  2018  2016  2010  2008  

Meno šakų, žanrų kolektyvų ekspertų konsultantų sąrašas