LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Teisine informacija

 Programos | Įstatymai | Nuostatai | Kiti


 

Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030"

2014–2020 nacionalinė pažangos programa

2014–2020 nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Kultūra" tarpinstitucinis veiklos planas

Lietuvos kultūros politikos kaitos gairės

Lietuvos kultūros politikos nuostatos

Regionų kultūros plėtros 2012-2020 metų programa (Žin., 2011, Nr. 130-6189)

Regionų kultūros plėtros 2008–2012 metų programa (Žin., 2008, Nr. 4-134)

Lietuvos Respublikos vyriausybės programos įgyvendinimo planas (LR Vyriausybė, 2017 m. kovo 13 d. Nr. 167)

Lietuvos Respublikos vyriausybės 2008-2012 metų programos įgyvendinimo priemonės (Žin., 2009, Nr. 33-1268)

Etninės kultūros plėtros 2015–2018 m. veiksmų planas (LR Kultūros ministras, 2015 m. liepos 22 d. Nr. ĮV - 500)

Etninės kultūros plėtros valstybinė 2010–2014 metų programa (Žin., 2009, Nr. 33-1268)

Kultūros centrų specialistų kvalifikacijos kėlimo programa (Žin., 2009, Nr.: 75-3078)

Dėl 2009–2011 metų kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčio didinimo programos patvirtinimo pakeitimo (2009-2013) (Žin., 2009, Nr.:107-4481)

Kutūros centrų modernizavimo 2007–2020 metų programa (Žin.,2006, Nr.: 88-3470)

Dainų švenčių tęstinumo 2016–2018 m. programa

2019–2021 m. Valstybės investicijų programa

Ilgalaikė pilietinio ir tautinio ugdymo programa

Kultūros ir kūrybinių industrijų politikos 2015–2020 metų plėtros kryptys

Visuomenės informavimo politikos strateginės kryptys 2019–2020 metams