Pagrindinė svetainė

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

Naujienos
Kviečiame aktyviai dalyvauti LNKC organizuojamuose kvalifikacijos tobulinimo mokymuose.
2023-09-15

 

Lietuvos nacionalinis kultūros centras, vykdydamas LR kultūros ministerijos kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonės „Aukštos meninės vertės, įvairaus ir įtraukaus kultūros turinio prieinamumo didinimas“ kultūros sektoriaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo programą, kviečia dar šiais metais aktyviai dalyvauti kursuose, seminaruose bei mokymuose, kurių metu bus galima kelti kultūros centrų vadovų bei kitų kultūros ir meno darbuotojų specialiąsias kompetencijas įvairiose srityse.

Daugiau apie mokymus: /go.php/lit/Lnkc/22

Kai kurių seminarų datos dar nėra numatytos.
Teirautis: Lietuvos nacionalinio kultūros centro kultūros centrų ir kvalifikacijos tobulinimo specialistė Jurgita Aleknavičienė, tel. (8 5) 262 6088, el. p. j.aleknaviciene@lnkc.lt